AİHM Kararına Uyulmalı, Zorunlu Din Dersi Uygulamasına Derhal Son Verilmelidir!

490-260

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM), eğitimde zorunlu din kültürü ve ahlak bilgisi derslerine karşı 14 Alevi yurttaşın 2011 yılında açtığı davaya ilişkin kararını bugün açıklamış ve Türkiye`nin Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi`nin (AİHS) eğitim hakkıyla ilgili maddesinin ihlal edildiğine karar vermiştir. AİHM, oy birliği ile aldığı kararla “zaman geçirmeden öğrencilerin zorunlu din ve ahlak kültürü derslerinden muaf tutulmalarını da sağlayacak yeni bir sisteme geçmesini” istemiştir.

Kararda ayrıca “Türkiye, daha fazla geciktirmeden, ailelerin dini ve felsefi inançlarını açıklamak zorunda bırakılmadıkları bir muafiyet sistemi gibi, sorunun giderilmesine dönük imkanları ortaya koymak zorundadır” tespiti yapılmış ve Türkiye`nin bu konuda düzenleme yapması gerektiği belirtilmiştir.

Avrupa Barış ve Demokrasi Meclisi (ABDEM) ve bileşenleri 12 Eylül darbesinden sonra uygulanmaya başlayayan, ‚Zorunlu Din Dersi’ uygulamasının kaldırılması için senelerdir mücadele etmektedir. Bunun için AKP hükümeti hiç bir gerekçe göstermeden AHİM kararını uygulanabilmesi için gerekli adımları atmalıdır.

Ancak AKP hükümeti senelerdir uygulanan ‚tekçi’ politikalarda ısrar etmekle kalmıyor, egitimin ‚sünnileşmesi’ için yeni uygulamalrı dayatmaktadır. Demokratikleşmeyi dilinden düşürmeyen hükümet yetkilileri, demokratik-laik eğitim için mücadele edenlere karşı terör estirmektedir.

Değişik uluslardan ve inançlardan halkların eşit ve kardeşce yaşayabilmesinin en önemli koşullarından birisi, devletin din işlerinden elini çekmesiyle, tüm inançlara ve mezheplere eşit yaklaşmasının koşullarını yaratmakla mümkündür.
Türkiye`de yıllardır okullarda zorunlu din derslerinde okutulan, İslam`ın Sünni mezhebinin kurallarıdır. Bu nedenle bütün din ve inanışlar öğrencilere eşit mesafede tanıtılmamaktadır. Zorunlu din dersi uygulaması, din ve vicdan özgürlüğünün açıkça ihlal edilmesi demektir.

Bunun için; Zorunlu din dersleri derhal kaldırılmalı, Devletin dine, dinin devlete karışmadığı, gerçek laiklik garanti altına alınmalıdır. Devlet tüm inançlar karşısında tarafsız olmalıdır. Başta alevi inancından insanlarımız olmak üzere, herkes için gerçek bir din ve vicdan özgürlüğünün koşulları yaratılmalıdır.

ABDEM olarak, bu taleplerin hayata geçmesi için her türlü çabayı sürdüreceğiz. Bu taleplerin hayata geçmesi için Türkiye de Alevi örgütlerinin 15 koldan Ankaraya başlattıkları yürüşü destekliyor, halkların kardeşliğinden yana olan herkesi bu talepleri sahiplenmeye çağırıyoruz.

Avrupa Barış ve Demokrasi Meclisi