1915`ten Hrant Dink`e… Unutmayacağız, Affetmeyeceğiz!

19 ocak

24.04.2015- Saat: 18:00 – 20:00 Miting (Uyarı Nöbeti) Neupfarrplatz, Regensburg

25.04.2015- Saat: 19:00 – Panel. Konuşmacı Arno Kalaycı, Nor Zartonk (Yeni Uyanışİnisiyatfi temsilcisi.

Suskunluğumuz Katliamcılara Cesaret Verdi !

1915 ile 1916 1,5 Milyon Ermeni soykırıma tabi tutularak katledildi. Canlarını kurtarıp sağ kalabilenler sürgünlere sığındı.

Biz O gün sustuk…

Rumlar katledildi, sağ kalanlar sürgüne gitmek zorunda kaldı. Biz sustuk…

Çekezler katledildi ve sürgün edildi… Biz sustuk…

Karadenizde Komünistler katledildi. Biz sustuk…

Ağrıda, Zilanda, Koçgiride, Bingöl/Gençte, Dersimde Kürtler katledildi, sürgünlere yollandı. Biz sustuk…

Varlık vergisi, Mecburi iskan, Mecburi Askerlik, 6/7 Eylül Rum ve diger azınlıklara karşı katliam provası, mallarının yağmalanması ve son kalanlarında sürgün edilmesi… Hep gözümüzün önünde oldu… Biz sustuk…

Maraş oldu, Çorum oldu, Sıvas oldu… 12 Mart/12 Eylül Faşist Askeri cuntaları dağlarda, sokaklarda, işkence ve darağaçlarında binlerce Devrimciyi katlettiler… Biz sustuk…

Yeni bir 1915/16 Katliam ve sürgün planı Kürtlere uygulandı… 4000 Köy yakıldı, binlerce insan katledildi ve milyonlar sürgünlere yollandı… Sustuk…

HIRANT’ I VURDULAR!

Susmadık! Milyonlarca sokağa döküldük… Hepimiz HIRANT’ ız, Hepimiz ERMENİYİZ diye haykırdık…

Katliamcılar şaşırdılar…

Temiz ve sağlıklı bir çevre için, Özgür ve İnsanca bir yaşam için, halkların kardeşçe yaşayacağı bir ülke için, bütün inançların özgür ve eşit yaşanacağı bir ülke için, herkesin anadilini öğrenme ve konuşma özgürlüğü için, Eşit parasız Eğitim için, parasız sağlık için… Haziran’da GEZİDE milyonlar ayağa kalktık!

Katliamcılar paniklediler…

Rojava nezdinde Kürt halkına karşı yeni bir katliam ve sürgün dayatıldı. Kürdistan ayağa kalktı! Dünyanın her yerinde Rojava, Şengal ve Kobani için sokaklara çıktık… Enternasyonalist devrimciler elde silah Kobani için mevzilere koştu…

Katliamcılar korktular…KORKUYORLAR…!

Biz Türkler, Kürtler, Çerkezler, Lazlar, Rumlar, Aleviler, Sunniler, İşçiler, Köylüler, İşçi ve Öğrenci gençler,İlerciler, demokratlar, Aydınlar, Devrimciler yani kısacası kendisini bizden sayanlar 1915 te, 1920 de, 1925 te, 1938 de…. susmasaydık sıramız geldikçe uğratıldığımız katliam ve zulümleri yaşamayacaktık..

Dedelerimiz-Ninelerimiz, Babalarımız-Annelerimiz sustukları için, biz sustuğumuz için katledilen ve sürgünlere gidenlere karşı; Borcumuz Var!

Gelecek kuşaklara karşı yükümlülüklerimiz var!

1915’ten 100 yıl sonra da olsa, artık susmayalım! Hesap soralım!

SEN... Kendini bizden saymayan sen… Ve hala susmaya devam eden sen… Susma! Susarsan Sıra Sana Gelecek !.

1915 Soykırımının hesabını sormak için, “Bir Daha Asla” demek için. Yapacağımız etkinliklere sende katıl ! Güç ver, Ses ver…!

Enternasyonal Kültür ve Dayanışma Derneği Regensburg