Main menu:Arama

Arşiv

Arşiv

Mayıs, 2007 Arşivi

Basın Açıklaması: Ortadoğuda Süregelen Vahşete Son !

Basına va Kamuoyuna Soğuk savaş dönemi ABD yönetimlerinin Sovyetler Birliği’ne karşı Asyada oluşturduğu köktendinci milis güçler, soğuk savaş bittikten sonra bölgede gittikçe güçlenmiş ve sonunda kendisini yaratan ABD yönetimleriyle karşı karşıya gelmiştir. Bölgedeki stratejik çıkarları zedelenmeye başlayan ABD, -istihbarat bilgileri de olmasına rağmen- 11 Eylül de sivillere karşı gerçekleştirilen saldırıyı da bahane ederek Ortadoğuda, yeniden […]

Basın Açıklaması: Tehditler ve Bomba İhbarı

Basına ve Kamuoyuna Hrant Dink suikastiyle 19 Ocakta belirginleşen ve cenaze günündeki ‘Hepimiz Ermeniyiz’ sloganıyla da alevlenen Türkiyede Ermeni Toplumuna yönelik haksız ithamlar ve tehditler özellikle son iki haftada giderek artmaya başladı. Radikal ırkçı gruplardan gelen bu tehditler maalesef Türkiye Ermeni Toplumunu tedirgin etmekte ve içe kapanık bir toplum olmasına sebep olmaktadır. Geçtiğimiz haftalarda bazı […]

Basın Açıklaması: Ankaradaki Bombalama

Basına ve Kamuoyuna Nor Zartonk, 22 Mayıs günü Ankara Ulus’daki Anafartalar Çarşısında gerçekleştirilen, 6 kişinin ölümüne ve 100 den fazla kişinin de yaralanmasına yol açan bombalama eylemini şiddetle kınamaktadir. Her ne sebeple olursa olsun, sivillere karşı işlenen bu gibi şiddet eylemlerinin bir an önce önüne geçilmelidir. Unutmamalıdır ki militarist uygulamalar, şiddet eylemleri olarak geri dönmektedir. […]

Felsefe Atölyesi I: Kant’ın Işığında “AYDINLANMA”

NOR ZARTONK 26 Mayısta Makina Taksim’deki TMMOB Makina Mühendisleri Odasında gerçekleştirilen ”Kant’ın Işığında Aydınlanma” felsefe atelyesinde öncelikle aydınlanma çağına değinildikten sonra Immanuel Kant’ın yaşadığı dönem ve Aydınlanma Nedir? yazısı üzerinden tartışmalara başlandı. Aydınlama Çağı olarak adlandırılan tarihsel dönemin, Aydınlanma Feslefesi de denilen 18. YY felsefesinin genel adı olduğu; 17. YY.dan 18. YY.a geçiş süreci ve […]

SEÇİM‘siz’LİK

Yazan: HAYeli Yaklaşan seçim dönemi süresinde, Ermeni toplumunun seçimlere ilişkin düşünceleri merak konusu. Genel seçimlerden önce vakıf seçimleri ile Ermeni toplumu anti demokratik denilebilecek seçimlerini birkaç hafta önce gerçekleştirdi. Neden anti demokratik ? Çünkü en basit örnek taşın altına elini sokmak isteyenlerin yokluğu, tek liste seçimlerin olması, listede olanların ise belli bir noktaya kadar bu […]

“Kırlangıcın Yuvası”nda buluşuyoruz…

Hrant’ı hayatından bir kesit ile anmak ve düşlerini paylaşmak için “Kırlangıcın Yuvası” adlı belgeselin ilk gösterimi Hrant Dink ve çocukluk arkadaşları tarafından yapılan ve 12 Eylül sonrası ellerinden alınan Tuzla Kampı çocuklarını buluşturuyor. İstanbul yakınlarındaki Tuzla Ermeni Çocuk Kampı, 1960’ların sonunda yetim çocukların emeği ile yapılmıştı. Hrant Dink de kendi yuvalarını kurmaya çalışan bu çocuklardan […]

Aras Yayıncıktan Yeni Bir Kitap: İstanbul Yolcuları

İSTANBUL YOLCULARI Esther Heboyan öykü, 136 sayfa, 22 fotoğraf Fransızcadan çeviren: Sosi Dolanoğlu Aras Yayıncılık tarafından yayımlanan İstanbul Yolcula­rı, kır­dan ken­te göç­le ve mo­dern­leş­mey­le ge­len bü­yük de­ği­şi­min he­men ön­ce­sin­de­ki, bu­gün ar­tık sadece soluk izleri kalmış bir İs­tan­bul’a ait öy­kü­lere yer veriyor. 1955’te İs­tan­bul’da do­ğan yazar Est­her He­bo­yan, öykülerinde Er­me­ni­le­rin, Türk­le­rin, Rum­la­rın, Yahudilerin bir ara­da ya­şa­dı­ğı […]

Nor Zartonk Felsefe Atölyesi

Nor Zartonk Felsefe Atöylesi 26 Mayıs Cumartesi günü saat 14:00’da Makina Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi’nde yapılacaktır. Bu ilk atölyemizin konusu “Aydınlanma Felsefesi”dir. Ana metin olarak Kant’ın “Aydınlanma Nedir?” makalesi kullanılacaktır. Atölye dileyen herkesin katılımına açık olup, katılımcıların ana metni okumuş olmaları atölyenin verimliliği açısından önem arzetmektedir. Ana Metin : Aydınlanma Nedir?, Kant Yer : MMO […]

Boğaziçi’ni karalama kampanyası!

Bu yazı, Boğaziçi Üniversitesi Folklor Kulübü’nün (BÜFK) 14 Mayıs 2007’de, ”Centro Universitario de Integracion Humanistica” Meksika Devlet Üniversitesi ile düzenlediği etkinlik ile ilgili basında çıkan haberler üzerine bilgilendirme amaçlı yazılmıştır. 14 Mayıs Pazartesi günü Meksika Kültür Bakanlığı’nın Boğaziçi Üniversitesi (BÜ) işbirliğiyle düzenlendiği Meksika Kültür Etkinliği kapsamında, ”Centro Universitario de Integracion Humanistica” Meksika Devlet Üniversitesi Meksika’nın […]

17 Mayıs

Homofobi, eşcinsellere ve eşcinselliğe karşı korku ya da ayrım ve hoşnutsuzluk içeren yaklaşım anlamına gelir. Eşcinsellik, dini, ahlaki ve politik nedenlerle toplumlarda genellikle negatif karşılanmış ve bu tavır bazen homofobi olarak da adlandırılmıştır. Günümüzdeki kullanımı ile kelime ilk olarak “homoseksüellik korkusu” anlamında (Yunanca homo ‘aynı’, fobi ‘korku’) ilk defa 1969’da bir Time dergisi makalesinde kullanılmıştır. […]

AÜ’de Sempozyum: Milliyetçilik ve Irkçılık(ile) Nereye Kadar?

Hrant Dink cinayeti sonrası ırkçılık ve milliyetçilik konusunda aynı kaygı ve duyarlılıkları paylaşan insanların bir araya gelerek oluşturduğu ”Irkçılığa ve Milliyetçiliğe DurDe! girişimi” Ankara Üniversitesi (AÜ)’de Siyasal Bilgiler Fakültesinde ‘Milliyetçilik ve Irkçılık(ile) Nereye Kadar?’ adlı bir sempozyum düzenledi. Birçok akademisyenin konuşmacı olarak katıldığı sempozyum 14-15 Mayıs tarihleri arasında gerçekleşti. Sıcak havaya rağmen katılımın birhayli yüksek […]

Merhabarev ODTÜ’deydi

Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTU)’nün gelenkselleşmiş ‘Bahar Şenliğinde’ bu sene farklı bir renk de vardı. Beşi Türkiyeli, beşi Ermenistanlı olmak üzere 10 fotoğraf sanatçısının Yerevan ve İstanbul da bir hafta kalarak günlük hayattan çektikleri ve Aralık 2006’da Türkiyede de sergilenen Merhabarev Sergisinin fotoğraflarından bazıları, öğrencilerin girişimiyle bu seneki ODTÜ Bahar Şenliğinde sergilendi. ”Merhabarev Sergisi ODTÜ’de” […]

Güncel Bir Konu Olarak Türk- Ermeni İlişkilerine Türkiye Üniversiteleri Öğrencilerinin Yaklaşımları

Krikor Zohrab Anıldı

Hayk KIYICI-Burag AHRUN Agos Gazetesi Tarih ve Toplum Bilimleri Enstitüsü’nde yapılan tarih konuşmaları etkinlikleri geçtiğimiz hafta Krikor Zohrab’ı anma etkinliği ile sürdü. Etkinlikte Krikor Zohrab’ın hayatından kesitler ve eserlerinin yanında bu topraklarda yaşadığı hayalkırıklığı da dile getirildi. Neşe Ozan ve Ayşen Günaysu’nun hazırlıyıp sunduğu söyleşide, Krikor Zohrab’ın farklı yanlarına değinildi. Zohrab’ın hayatının kısa başlıklar halinde […]