Geçmiş ve Gelecek Arasında Foucault

Haber Fabrikası Fransızca’dan İngilizce’ye Çeviren: Alberto TOSCANO Çeviri: Kutlu TUNCA Antonio Negri ile M. Foucault üzerine söyleşi… Foucault’un çözümlemeleri varolan toplumsal dönüşümleri kavramakla bağlantılı çalışmalar mıdır? Bu çözümlemelerin hangi alanlarda yenilenmesi, düzeltilmesi ya da geliştirilmesi […]

Boz Bulanık

Karin KARAKAŞLI Radikal Gazetesi Ortalık boz bulanık. Kucaklaşma zamanı olan, üstelik yaz mevsiminin rehavet günlerine denk gelen bir bayram daha kana bulandı. Yine acıdan kin bileylendi. Bütün ezber kalıplar bir çocuğun gözlerinde son bulur. Oradaki […]

Ermeni Kilisesi Tahrip Edildi

CNNTürk Batman’ın Sason ilçesi yakınlarındaki Surp Asvadazin Meryem Ana Kilisesi tahrip edildi ve kilisenin ön cephesi ile tavanı yıkıldı. İstanbul’daki Sason Ermeniler Derneği de bununla ilgili suç duyurusunda bulundu. Batman’ın Sason ilçesi yakınlarındaki Surp Asvadazin […]

Faşizme İnat…

Hüseyin Habip TAŞKIN Özgür Gündem Gazetesi Bir çocuk anne ve babasından gördüğünü uygular. Anne ve baba da kendi anne ve babasından gördüğünü uygular. Çocuk sokakta oynamaya başladığında sokaktaki çocukların yaptıklarını yapar. Okula ilk başladığı yıllarda […]