Vakıflı Köy Olmaktan Çıkacak

Sarkis GÜREH Agos AKP hükümeti tarafından hazırlanan ve Meclis’te grubu bulunan tüm partilerinin karşı çıktığı 13 ilin büyükşehir olmasına ilişkin tasarı Meclis’te kabul edildi. Tasarıya göre; belediye sınırları içinde nüfusu 500’ün altında mahalle kurulamayacak. Köyleri […]

Üç Horan Yönetimi Seçime Direniyor

Sarkis GÜREH Agos Gazetesi Beyoğlu Surp Yerrortutyun (Üç Horan) Kilisesi Vakfı, İstanbul 5. İdare Mahkemesi’nin kararına ve Vakıflar Müdürlüğü’nün yazısına rağmen seçim sürecini başlatmadı. Vakıflar Müdürlüğü’nün Üç Horan yönetimine 6 Eylül’de gönderdiği ve seçimin yenilenmesini […]

Հացաթուլի 58.րդ Օրուան Առթիւ Մամլոյ Հաղորդագրութիւն

Մամուլին և հասարակութեան Ամենահիմնական մարդկային իրաւունքներէն համարուող մայրենի լեզուով ինքնապաշտպանութեան համար իրենց միակ միջոցով, մարմնով ու կեանքով պայքարողներուն կը յայտարարենք մեր զորակցութիւնը: Մենք՝ որպէս թուրքիացի հայեր, մայրենի լեզուով ուսման և կեանքի բոլոր ընթացքներուն մէջ մայրենիէն […]