Boş Paketin İşareti Alevilere Yaklaşım

Ali Barış KURT ANF AKP’nin hedef aldığı Aleviler, ekim ayında alanlara çıkmaya hazırlanıyor. Alevi örgütü temsilcileri Ercan Geçmez, Ali Kenanoğlu, Selahattin Özel ve Kemal Bülbül, hükümetin Alevilere yaklaşımının, demokratikleşme paketinden demokrasinin çıkmayacağını ortaya koyduğunu kaydetti. […]

Roman Öğrenciler Ayrı Sınıfa!

Sendika Çanakkale’deki Mustafa Kemal İlköğretim Okulu, yeni binasında ders başı yaptı. Ancak okulda Roman vatandaşların çocuklarının aynı sınıfta toplanarak, diğer çocuklardan ayrıştırıldıkları iddia edildi. Mustafa Kemal İlköğretim Okulu 2/B sınıfı velileri ve öğrencileri yeni ders […]

Azınlık Okulları 90 Yılda Eridi

Ayça ÖRER Radikal.com.tr Tarih Vakfı için Yrd. Doç. Dr. Selçuk Akşin Somel ve Nurcan Kaya tarafından hazırlanan 3 ciltlik ‘Geçmişten Günümüze Azınlık Okulları’ raporu, okulların karşılaştığı sıkıntıları ortaya koyup çözüm önerileri sunuyor. Osmanlı İmparatorluğu döneminde […]

Yeni Anayasa ve Türkiye Halkları

Sayat TEKİR Radikal İki Osmanlı’nın ilk anayasası olan Kanun-ı Esasi’ye ilham veren, 1863 yılında yürürlüğe giren Ermeni Milleti Nizamnamesi, bu toprakların ilk anayasasıdır. İlk anayasayı bu topraklara getiren Ermeniler, sonrasında gelişen süreçte kazanılmış haklarının birçoğunu […]