‘Kamp Armen Ermeni halkına geri verilsin’

Sendika.org Tuzla’da Ermeni çocukları için yapılan yetim kampının yıkılmasına karşı 17. gündür direniş gerçekleştiren Kamp Armen Dayanışması, taleplerini bir kez daha dile getirmek için Beyoğlu Tünel’de toplanarak Galatasaray Meydanı’na yürüyüş düzenledi. Kamp Armen için yapılan […]

Հիանալի Կեցուածք

Azator «­Նոր Զար­թօնք»ը ի­րա­պէս նոր յայտ­նու­թիւն մըն է Պոլ­սա­հայ ի­րա­կա­նու­թեան մէջ եւ ար­դէն իր վրայ կրցած է գրա­ւել թէ՛ թրքա­կան իշ­խա­նու­թեանց եւ թէ հա­մայն աշ­խար­հի հա­յու­թեան ու­շադ­րու­թիւ­նը: Խումբ մը ե­րի­տա­սարդ­ներ են, ո­րոնք շար­ժում սկսե­լու յայտ […]

Մենք Ու Մերոնք- Օ՜ն, Դէպի Մարտադաշտ

Բագրատ Էսդուգեան Yerakouyn Նկատի ունենալով Ցեղասպանութեան դարադարձը, սոյն տարուան առաջին օրէն իսկ մտադրած էի, թէ այս սիւնակին վրայ աւելի յաճախ խորհրդածենք գաղափարական ընկալումներու շուրջ: Թերեւս այդ բնոյթով կարգ մը յօդուածներ ալ լոյս տեսան «Մենք ու […]