Քամփ Արմենից կոչ համայն հայությանը

Սոֆյա ՀԱԿՈԲՅԱՆ Առավոտ Ստամբուլի հայկական Թուզլա ճամբարը (Քամփ Արմեն),որը կառուցվել է Արևտմյան Հայաստանի տարբեր անկյուններից Կ.Պոլիս բերված հայ որբերի կողմից, արդեն շուրջ 107 օր է, ինչ իր շուրջն է համախմբել Թուրքիայի հայ երիտասարդությանը: Այդ հողում […]

«Քամփ Արմէն»ից Կոչ Համայն Հայութեանը

Սոֆիա ՅԱԿՈԲԵԱՆ Ասպարէզ Ստամբուլի հայկական Թուզլա ճամբարը (Քամփ Արմէն), որը կառուցուել է Արեւտմեան Հայաստանի տարբեր անկիւններից Կ. Պոլիս բերուած հայ որբերի կողմից, արդէն շուրջ 107 օր է, ինչ իր շուրջն է համախմբել Թուրքիայի հայ երիտասարդութեանը: […]

Դատապարտում

Արարատ “Քամպ Արմէն” անունով ճանչցուած մանկական ճամբարը քանդելու դէմ դիմադրութեան 100-րդ օրը` Օգոստոս 13 գիշերուան ժամը 23:30-ին թուրք ծայրայեղականներ մահակներով յարձակում մը կատարած են այնտեղ գտնուող հսկիչներուն վրայ: Բռնարարքի հետեւանքով պահակներէն 2 հոգի վիրաւորուած են […]

Ողջոյն Դիմադրողին

Pakrat Estukyan Agos Դէպ­քե­րը յա­ճախ պատ­ճառ կը դառ­նան խոր­հե­լու թէ պատ­մութիւ­նը կը կրկնուի։ Իսկ գի­տական միտ­քը դա­րեր առաջ Հե­րակ­լէիդո­սի հաս­տա­տու­մով հա­մոզուած է, թէ կա­րելի չէ նոյն գե­տին մէջ երկրորդ ան­գամ լո­ղալ։ Կա­րելի չէ, քա­նի որ […]