Ölmedik ya

Not: Bu yazı Nor Zartonk Dergisinin 10. Sayısında yer yayınlanmıştır. Arno Kalaycı Güneş doğdu işte. Kamp Armen Direnişi, 100. kez güneşi karşıladı bugün. Yüz gün önce tam da yüz yıl önceki kılıç seslerinden kaçıp ağaç […]