Main menu:Arama

Arşiv

Arşiv

'Kitaplık' Arşivi

Sıradan insanların sıradan hayatları

Çağlayan ÇEVİK Radikal Edebiyat tarihimizin, en önemli ve en çok tartışılan manifestolarından birisiydi Garip önsözü. Orhan Veli, Oktay Rifat, Melih Cevdet imzalı yazı boyunca Garip üçlüsü kendi şiir anlayışlarını ve peşine düştükleri yalınlığı uzun uzun izah ettikten sonra, eskiye ait olan her şeye savaş açtıklarını dile getirip son cümlelerinde patlatıyorlardı bombalarını: “Halbuki eskiye ait olan […]

Marksist Dünya Tarihi

İnsangillerin bilinen ilk üyesi “Lucy”den günümüzün Büyük Resesyon’una kadar insanlık tarihinin analiz edildiği bu yetkin eserde, geçmiş Marksist tarihçi kuşaklarının içgörüleri ile tarihsel süreç hakkındaki radikal yeni fikirler bir araya getiriliyor. Tarihi alışılagelen bakışın dışına çıkarak okuyan Neil Faulkner, geçmişte yaşananların önceden belirlenmiş şeyler olmadığını ortaya koyuyor. İnsanın önüne hep çok sayıda seçenek çıkmıştı. Öyle […]

Toplumsal Sınıf Dil ve İktidar

Eğitimin, doğası gereği siyasal bir karakter taşıdığına ilişkin ahlaki kanıyı hareket noktası olarak alırsak bu kitap, Don Lorenzo Milani’nin (1923-1967) eğitsel mirasına ve Toskana’nın Mugello bölgesinde izole bir topluluk olan Barbiana’daki okuluna devam eden öğrencilerine vurgu yapmaktadır. Lettera a una professoressa (Bir Öğretmene Mektup), Milani’nin yaşamının Barbiana safhasını tanımlayan anahtar metindir. Bizzat kendisinin editoryal gözetiminde […]

Antik Yunan Dünyasında Sınıf Mücadelesi

Marksist İlkçağ tarihçisi Ste. Croix, bu anıtsal kitapta, Antik Yunan-Roma dünyasının Arkaik Çağ’dan Arap fetihlerine kadar olan yaklaşık 1000 yıllık tarihini sınıf mücadelelerine odaklanarak inceliyor. Ste. Croix, kendisine Isaac Deutscher Ödülü’nü de kazandıran kitabının ilk kısmında Marksist tarih çözümlemesinin temel kategorileri olan sınıf, sömürü ve sınıf mücadelesi üzerinde durarak Marksizmin İlkçağ tarihi açısından anlamını tartışıyor. […]

Asimilasyon Politikası Dilleri Nasıl Yok Ediyor

“Rum, Laz, Gürcü, Ermeni ve başka ulusların İslamiyet’i kabul eden temsilcileri kendilerini “Müslüman” ve “Osmanlı” diye tanıtıyorlardı. Fakat Hamşenliler İslamiyeti kabul ettikten sonra dahi dillerini yani Hamşen Ermenicesi diyalektiğini, coğrafik terimleri, dağ, nehir, vadi, köy vb. yer adları ile gelenek göreneklerini, şarkı ve şiirlerini korudular ve korumayı sürdürdüler.” Levon Haçıkyan’ın Hemşinliler için söyledikleri, bölgedeki Laz, […]

Anıların Gölgesinde – (Bir Ermeni Ailesinin Yüzyılı)

Radikal Kaspar Hovannisian adlı yeniyetme delikanlı, anayurdun yıkıntılarından sağsalim kaçıp dünyanın dört bir yanında cemaatler kuran Ermeni kuşağındandır. Amerikan rüyasının izini süren Kaspar, küçük tarlasını ekip biçeceği ve gayri menkule yatırım yapmaya başlayacağı California’nın San Joaquin Vadisi’ne yerleşir. Fakat Ermenistan’a dair anıları güçlü bir alev gibi yanıp tutuşmaya devam eder, içinde bir sevda mirası, keder […]

Hemşin Öyküleri

Aras Yayıncılık, Hemşin Ermenicesi ve kültürü üzerine çalışmalarıyla tanınan Mahir Özkan’ın ilk öykü kitabı olan Hemşin Öyküleri’ni okurlarla buluşturuyor. Kitap, bugüne dek yayımlanmış ilk Hemşince edebiyat eseri olma özelliğini taşıyor. Hemşin Öyküleri, yazarın Hemşin yöresindeki anlatılardan ve kendi anılarından yola çıkarak yazdığı 24 öykü içeriyor.İki kısımdan oluşan kitabın ilk kısmında yazarın Hemşin Ermenicesiyle ve Türkçe […]

Kitap: Kayıp Ermeni şairlerden şiirler

Gazeteport İş Bankası Kültür Yayınları, günümüz okurunu, bir dönem hatırı sayılır eserler üretmiş ama geniş kitlelere ulaşamamış değerli şairlerle buluşturduğu ‘Kayıp Şairler’ dizisine bir yenisini daha ekledi. Garbis Cancikyan ve Haygazun Kalustyan’ın 1942 yılında yayınladıkları ‘Balkıs’, serinin 5. kitabı olarak özgün tasarımıyla raflardaki yerini aldı. Orhan Veli, Melih Cevdet ve Oktay Rıfat’ın öncülüğünde 1941 yılında […]

Kitap: Yıkıntılar Arasında

Yazar: Zabel YESAYAN Aras Yayıncılık Aras Yayıncılık, Batı Ermeni edebiyatının önde gelen yazarlarından Zabel Yesayan’ın en önemli eserlerinden olan Yıkıntılar Arasında’yı 100 yıl sonra Türkçeye kazandırıyor. Yıkıntılar Arasında, Nisan 1909’da Adana’da yaşanan katliamda yerle bir olmuş Ermeni mahallelerinden ve köylerinden canlı tanıklıklar barındırıyor. Kırımların ardından İstanbul Ermeni Patrikhanesi tarafından bölgeye yollanan yardım heyetinde bulunan Zabel […]

“Yalnızlar” yeni baskısıyla okuyucusuyla tekrar buluşuyor

Aras Yayıncılık, “Yalnızlar”ı tekrar okuyucularla buluşturuyor. Zaven Biberyan, Türkiye’nin yakın tarihine farklı bir açıdan baktığı “Yalnızlar” adlı bu romanında, siyasi iktidarın el değiştirmesiyle toplumun da hızlı bir dönüşüm geçirmeye başladığı 1950’li yılların başlarında, Erenköy’de, bir yaz hafta sonunda yaşananları anlatıyor. Yazar, bu iki günde yaşananlarla, toplumsal sınıfların ve beraberinde çeşitli statülerden bireylerin iç dünyalarının derin […]

Kitap: Sessizliğin Sesi III – Ankaralı Ermeniler Konuşuyor

Hrant Dink Vakfı Yayınları Hrant Dink Vakfı’nın 2011 yılından bu yana yürüttüğü sözlü tarih projesi kapsamında bu yıl Ankaralı Ermenilerle mülakatlar gerçekleştirildi. 10 Ankaralı Ermeni’nin mülakatına yer verilen kitap için Raymond H. Kévorkian giriş yazısını, Özgür Bal da sonsözü yazdı. “Birinci Dünya Savaşı’nın arifesinde Ankara Sancağı’ndaki 28.858 kişilik Ermeni nüfusun yarısı, vilayetin yönetim merkezi olan […]

Kitap: Baronyan Oyunları

Yazar: Hagop BARONYAN bgst Yayınları “Bu iki oyunun Türkçeye kazandırılması son derece sevindiricidir ve 19. yüzyılın ikinci yarısında Osmanlı toplumunun toplumsal tarihindeki birtakım şaşkınlık verici boşlukların kapatılmasına hiç şüphesiz ki katkı sunacaktır. Nitekim tıpkı Osmanlı’nın siyasi tarihi gibi, toplumsal tarihi de henüz tam anlamıyla yazılmamıştır. Başta Osmanlı başkenti olmak üzere Osmanlı’nın genel toplumsal gerçekliklerine birçok […]

Kitap: Erkeklik Ofsayta Düşünce

Yazarlar: Bawer ÇAKIR, Burcu KARAKAŞ İletişim Yayınları “İlk hakemlik yıllarımda çok agresiftim. Aileme küfür edildiğini duyunca tribüne dönüp cevap veriyordum. Hakemi aslana, sahayı kafese, seyircileri de kediye benzetiyorum. Kediler maç boyunca aslana kafa tutuyor. Ama maç bitince aslan kafesten çıkıyor, seyirci hiçbir yerde yok. Olgunlaştıkça hiç umursamamaya başladım. Bana ‘ibne’ demeleri beni sadece güldürür. Ben […]

Kitap: Modern Ermeni Edebiyatı

Yazar: Kevork B. BARDAKJIAN Aras Yayıncılık 1993 yılında yayın hayatına başlayan Aras Yayıncılık 20. yılını kutluyor. Yirmi yıllık sürede izlediği yayın politikasıyla “Ermenice edebiyata açılan pencere” olarak nitelenen Aras Yayıncılık’ın 140. kitabı Modern Ermeni Edebiyatı, yayınevinin 20. yılına özel hazırlandı. Ermeni edebiyatı alanında önde gelen akademisyenlerden Profesör Kevork Bardakjian’ın bu hacimli eseri, İngilizcede ilk yayımlanışının […]

‘Ethem’in kitabı’ çıktı

Gezi direnişi sırasında Ankara’da polis tarafından öldürülen Ethem Sarısülük’ü anlatan “Halkın yoldaşı Ethem Sarısülük” başlıklı kitap, Tahsin Yılmaz‘ın derlemesiyle Şubat Yayınları’ndan çıktı. Sarısülük ve Haziran direnişiyle ilgili derleme yazılardan oluşan kitap, Sarısülük’ün yanı sıra Mehmet Ayvalıtaş, Abdullah Cömert, Ethem Sarısülük, Ali İsmail Korkmaz, Medeni Yıldırım ve Ahmet Atakan’a adandı.