Hopa Direnişinin 1. Yılında AKP Önüne

Sendika.org

Hopa direnişinin ve Metin Lokumcu’nun katledilişinin birinci yıldönümünde Hopa’nın yanısıra İstanbul’da da eylem var. “AKP’nin zulmüne, emek, halk, doğa düşmanlığına karşı her yer Hopa, her yer direniş” diyenler 31 Mayıs Perşembe saat 19.30’da Şişli Cami önünde buluşarak AKP Şişli ilçe binasına yürüyecek.

Hopa halkının AKP’ye meydan okumasının Türkiye çapında yankılandığı 31 Mayıs’ın 1. yıldönümüde Hopa direnişi ve Metin Lokumcu eylemlerle anılıyor. Hopalılar, “aynı gün, aynı meydanda, ‘Metin olmak’ için, dürenişi büyütmek için yan yana geliyoruz” diyerek Hopa Meyanı’nda buluşurken İstanbul’da da AKP Şişli ilçe binası önüne bir yürüyüş düzenlenecek.

Perşembe günü Şişli Camii önündeki buluşmayla saat 19.30’da başlayacak olan yürüyüş aşağıdaki kurumların çağrısıyla gerçekleştiriliyor: DİSK İstanbul Temsilciliği, KESK İstanbul Şubeler Platformu, İstanbul Eczacı Odası, İstanbul Tabip Odası, Derelerin Kardeşliği Platformu, Karadeniz İsyandadır Platformu, Su Politik Çalışma Grubu, Halkevleri, Hemşin Kültürünü Araştırma ve Yaşatma Derneği, Laz Kültür Derneği, Pir Sultan Abdal Kültür Derneği, Politeknik, Gençlik Muhalefeti, Öğrenci Kolektifleri, BDSP, BDP, EHP, ESP, ÖDP, SDP, TKP.

Kurumlar adına yayımlanan çağrı metni:

31 Mayıs 2012 Perşembe günü Şişli Cami önünde buluşarak saat 19.30’da AKP’ye yürüyoruz

31 Mayıs 2011, Hopa halkının meydan okumasıdır. AKP iktidarı seçim mitingi için ilk defa bir “ilçeyi” seçmiş ve Erdoğan 31 Mayıs tarihinde Hopa’ya gelmiştir. Hopa, AKP için özel bir tercihtir. Çünkü; Hopa, sermaye yağmasına açılan Karadeniz’in en direngen noktalarından biridir. Emeğine, deresine, doğasına sahip çıkanların, iktidara biat etmeyenlerin, sol-devrimci değerleri geçmişten bugüne taşıyanların, hak aramaktan, halkların kardeşliğini savumaktan, özgür bir yarını kurmak için mücadeleden vazgeçmeyenlerin yeridir

Evet, Başbakan’ın koruma ve polis ordusu ile Hopa’ya gelirken yaptığı hesaplar, 31 Mayıs’ta genci yaşlısı, kadını çocuğu ile direnişe geçen Hopa halkı tarafından bozulmuştur. Hopa halkı susmamış, boyun eğmemiş emek, halk ve doğa düşmanı AKP iktidarına, faşizme direnişle cevabını vermiştir. AKP’ye Hopa’dan defol demiştir.

Hopa halkına yönelen saldırı sonucu “beni de alın memleketi kurtarın” diyerek son sözünde bile direnmeyi seçen öğretmen Metin Lokumcu AKP emrindeki polisler tarafından uygulanan şiddetle katledilmiştir. Hopa halkı, muhalefet güçleri meşru direnişleri nedeniyle yargılanırken, Lokumcu’nun katillerine dokunulmamıştır.

Hopa halkının direnişi AKP iktidarının gerçek yüzünü tüm çıplaklığı ile açığa çıkarırken aynı gün ülkenin dört biryanında “Her yer Hopa, her yer direniş” diyen onurlu insanlar AKP iktidarının emek, halk ve doğa düşmanı politikalarının, baskı ve zor siyasetinin yenileceği asıl yeri işaret etmiş, sokağa çıkmıştır. Hopa süreci, eylemlere dönük saldırılar, açılan davalar, tutuklamalar, baskılarla sürmüştür. Hopa halkı ve ülkenin dört bir yanında emeğine, yaşamına sahip çıkanlar bu baskılara da direnişle, AKP’nin “adalet” olarak sunduğu adaletsizliği mahkum ederek cevap vermiştir.

31 Mayıs 2011’den bu yana yaşadığımız her gün tüm muhaliflere, sendikacılara, Kürt halkına, gazetecilere, sanatçılara, üniversitelilere, devrimcilere, doğasını ve yaşamını savunan halka yönelik saldırılar; Roboski katliamı; kentsel dönüşümden, 4+4+4’e; sağlıkta dönüşümden, güvencesizlik yasalarına kadar arka arkaya gündeme gelen yapısal dönüşüm ve yıkım programları, iş cinayetleri AKP’nin, faşizmin, sermayenin iktidarı olduğunu yeniden ve yeniden kanıtlamıştır. AKP’den sonra HESçileri de vadilerinden kovan Hopa halkının kanıtı ise hala elindedir; AKP’nin temsil ettiği talan, sömürü ve zulüm düzeni sokakta yenilecektir.

Hopa halkının direnişinin simgesi Metin Lokumcu’yu Hopa gibi direnerek, direnişi büyüterek yaşatacağız. Metin Lokumcu’nun hesabını sokakta soracağız. 31 Mayıs 2012 tarihinde Hopa Halkı aynı meydanda, Hopa meydanında “Metin” olmak direnişi büyütmek için yanyana geliyor. Hopa halkına yanıt veriyor, çağrılarını İstanbul’a taşıyoruz.

Bizler de Hopa direnişinin ve Metin hocamızın ölüm yıldönümü olan 31 Mayıs’ta İstanbul’da sokakta olacağız. Herkesi AKP iktidarına karşı direnişi sokağa taşımaya çağırıyoruz.