Kobane halkıyla tüm imkanlarını seferber ederek dayanışmaya çağırıyoruz

kobane

BASINA VE KAMUOYUNA

Kobane’de 12 gündür yaşanan kuşatma devam ediyor. Tüm Kobane halkı ciddi bir katliam tehlikesiyle karşı karşıyadır. Bugüne kadar Kobane’ye yönelik kuşatmayı sona erdirecek önemli bir desteğin gelişmediğini biliyoruz. Kobane halkı kendi imkanlarıyla kuşatmaya karşı direniyor, katliama karşı yaşam mücadelesi veriyor. Aynı zamanda bu direniş, farklılıklara, tüm kimliklere ve halklara ölüm kusan barbarlığa karşı insanlık adına yürütülen bir mücadele anlamını taşıyor.

ABDEM bileşenleri olarak, bu direnişi destekliyoruz ve başta Avrupa ülkeleri olmak üzere her kesimi Kobane halkına acil destek vermeye çağırıyoruz. Kobane halkıyla dayanışma ve Avrupa kamuoyunu duyarlı kılmak amacıyla gerçekleşecek tüm etkinliklere bileşenlerimizle birlikte katılacağımızı ifade etmek istiyoruz.

Tüm duyarlı kesimleri daha aktif bir tutum almaya, daha fazla geç olmadan Kobane halkıyla tüm imkanlarını seferber ederek dayanışmaya çağırıyoruz.

27 Eylül 2014

ABDEM

Avrupa Barış ve Demokrasi Meclisi