Mor Gabriel’e Dokunma!

MorGabrieleDokunma.com

Coğrafyamızda yaşanan kirli savaşa ve onun doğurduğu ekolojik kirliliğe, faili meçhullere, yargısız infazlara, katliamlara, kırımlara dur diyebilmek için şimdi sizlere Mezopotamya coğrafyasında her gün yenisi eklenen bir acıyı paylaşacağız.

19 Kasım’dan bu yana çeşitli aralıklarla basında özellikle Evrensel gazetesinde yer alan, Süryanilerin 5000 yıldır yurdu olan Turabdin’de yok oluşları, yaşadıkları baskılar yüzünden Ezidiler gibi tamamen yok olma tehlikesinde olan bu halk üzerinde oyunlar oynanmaya devam edilmektedir.

Yine aynı topraklar üzerinde Batman’da Hasankeyf sular altında kalmasın, Ilısu Barajı kurulmasın çığlıklarımızı herkes duysun istiyoruz. Her halkın bir renk olduğu, öteki olmadan berikinin olamayacağını, ötekinin özgürlüğü olmadan bizim özgürlüğümüzün olamayacağını bilerek neler yapabiliriz sorusuna cevap arıyoruz.

En son senaryoda Mardin-Midyat’ta 1600 yıllık Mor Gabriel Manastırı çevresinde yer alan bir kısım köylerin muhtarları, yörede halkları birbirine düşürmek amacıyla kollarını sıvayan güçlerce teşvik edilerek (hakları olmamasına rağmen korucular), manastırın öteden beri bütün yöre halkınca kendisine ait olduğu bilinen arazileri üzerine, Süryanilerin arazi ve taşınmazlarına el koyarak Süryaniler arasında yeni filizlenen geri dönüşlere gözdağı vermek amacıyla, hak iddia etmektedirler. Bu yöredeki bazı muhtarlar yapılan kışkırtmalarla, manastırın üzerinde fiziki olarak kurulu olduğu arazide bile hak iddia etmeye başladılar. Açıktır ki, böylesi bir amaç artık doğrudan manastırın varlığını tehdit etmeye yöneliktir. Manastır şu anda altı ayrı davayla, ayrı ayrı uğraşmaktadır.

Mor Gabriel Manastırı, bizlere, Süryani tarihinin bir mirasıdır. Kaç bin yıldır nice acılarla beraber kardeşçe yaşama da tanık olmuştur. Mezopotamya topraklarından yüz yıllardır kan fışkırıyor, acılar, yok oluşlar, zulümlerle sulanan bu topraklarda artık barış çiçekleri yetişmeli. Süryaniler işgalci değildir. Yurtlarında korkusuzca ve de insanca yaşayabilmelidirler. Dini inançları ne olursa olsun kadim topraklarda bu rengin yok olmaması için hep birlikte İzmir Barış Meclisi olarak İzmir’den Mezopotamya’ya doğru bir imza kampanyası başlattık. Desteklerinizi bekliyoruz.