Nefret Söylemi Kitaplarda Hâlâ Duruyor

Süryani Dernekleri Federasyonu

Bilindiği gibi Türkiye’deki Süryani kurumları olarak geçtiğimiz yıl, 2009 eğitim-öğretim yılında okutulan 10. sınıf tarih ders kitabındaki Süryani halkına yönelik ırkçı ve kışkırtıcı ifadelerin yanlışlığını ortaya koymuş ve bakanlıktan bu yanlışlığın giderilmesi talebinde bulunmuştuk. Başta Milli Eğitim Bakanı Ömer DİNÇER olmak üzere birçok devlet ve hükümet yetkilisi duyarlılığımızı yerinde görmüş ve yanlışlığın ortadan kaldırılması hususunda çalışmalar yapacaklarını bildirdiler.

Keza, Milli Eğitim Bakanlığı, Talim ve Terbiye Kurulu Başkanı Prof. Dr. Emin KARİP imzasıyla gönderilen cevabi yazıda, duyarlılığımızın haklı bulduğu belirtildikten sonra, gelecek eğitim yılı 2012-2013 için hazırlanacak ders kitaplarında gerekli düzeltmelerin yapılacağı açık bir şekilde dile getirildi. Hatta eğitim döneminin başlangıcı öncesinde yapılan birçok açıklamada hazırlanacak eğitim müfredatında yer alacak tarih ve din kitaplarının hazırlanmasında konunun uzmanlarına danışılacağı ve birçok yerden yardım alınacağı dile getirilmiş ve bizlere de bu anlamda umut verilmişti.

Ancak bugünlerde başlayan yeni eğitim döneminde çocuklara dağıtılan 10. sınıf tarih ders kitaplarına baktığımızda verilen sözlerin yerine getirilmediğini üzülerek görmekteyiz. Çünkü değişiklik yapıldığı iddia edilen bölümlerde; kelimelerde değişiklik yapılmakla birlikte yaklaşım ve anlayışta Süryanilere hala “hain” ve “işbirlikçi” gözüyle bakılmaktadır. Dolayısıyla geçmişte çocukların beynine yerleştirilmeye çalışılan kin ve nefret tohumlarının günümüzde de ekilmeye çalışıldığına şahit oluyoruz. Ki geçmişte yaratılan bu kin ve nefret tohumları ile büyüyen nesiller, Süryanilere her türlü baskıyı reva görmüş ve kendi ülkelerinde yaşamalarına izin vermemiştir.

TC Anayasası’nın eşitlik ilkesi, Başbakan’ın, 13.05.2011 tarihli ve 27580 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 5862 sayılı ve 12.05.2010 tarihli genelgesi, MEB Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı’nın 23.12.2012 tarihli mektubu ve yine Başbakan’ın, Hükümet’in nefret suçuna yönelik olarak harekete geçeceğine ilişkin açıklamaları ortadayken, devletin okullarında okutulan tarih ders kitaplarında bulunan bu kin ve nefret söylemlerinin ne anlama geldiğini anlamakta zorlanıyoruz.

Bugüne kadar yapılan her türlü baskıya rağmen, binlerce yıldır bu topraklarda yaşayan ve yaşamı boyunca yarattığı değerlerle insanlığa hizmet eden Süryanilerin, hayal mahsulü ve gerçek dışı bu söylemlerle tanıtılmasını değerlerimize yapılmış bir hakaret olarak görüyor ve kesinlikle kabul etmiyoruz. Bizler Başbakanın, hükümetin ve bakanların söylediklerine inanmak istiyoruz. Bugüne kadar verilen sözlerin yerine getirilmesini ve en kısa zamanda bu durumun düzeltilmesini istiyoruz.