Sivil toplum kuruluşlarından yeni yasaya karşı imza kampanyası

[ A+ ] /[ A- ]

Sivil toplum kuruluşları, dernek ve vakıflara kayyım atanmasının önünü açan, Cumhurbaşkanı’na bu kuruluşların hesaplarına el koyma yetkisi veren yasa tasarısına karşı imza kampanyası başlattı.
Sivil toplum kuruluşları, AKP’li 52 milletvekilinin imzasıyla Meclis’e getirilen ve Cumhurbaşkanı ile İçişleri Bakanlığı’nın yetkilerini genişletirken, dernekler, vakıflar, ulusal ve uluslararası sivil toplum kuruluşlarına kayyım atamasının önünü açan yasa tasarısının geri çekilmesi için imza kampanyası başlattı.

siviltoplumsusturulamaz.com adresinden başlatılan kampanyada Perşembe günü Genel Kurul’a gelmesi beklenen ve 6 kanunda değişiklik öngören 43 maddelik “Kitle İmha Silahlarının Yayılmasının Finansmanının Önlenmesine İlişkin Kanun Teklifi”nin Anayasa’ya ve Türkiye’nin imza attığı uluslararası insan hakları sözleşmelerine ve edinilmiş müktesep haklara aykırı olduğu ifade edildi.

Hak örgütlerinin site üzerinden yaptığı ortak açıklamada şu ifadeler yer aldı:

“Yasa teklifinin amacı ve ismi ile hiç ilgisi olmadığı halde, Yardım Toplama ve Dernekler Kanunlarında yapılan değişiklikler ile mevcut dernek ve vakıfların yardım toplama faaliyetleri ve örgütlenme özgürlüğü ciddi şekilde kısıtlanmakta ve İçişleri Bakanlığı’nın dernekler üzerindeki siyasi vesayetini sağlayacak yeni düzenlemeler içeriyor.

“Teklifin aynen yasalaşması durumunda, başta insan hakları dernekleri olmak üzere, kadın hakları, mülteci hakları, çocuk-gençlik hakları ve LGBTİ+ hakları alanında faaliyet gösteren dernek ve vakıflar, çeşitli hukuk dernekleri, sosyal mücadele yürüten dernekler ile sosyal yardım için fon kaynakları kullanan dernekleri, hemşeri dernekleri, spor kulüpleri, farklı inanç gruplarının dernek ve vakıflarının tümü tek imza ile kapatılma riskiyle karşılaşacak, bu konuda açılacak idari davalar yıllarca süreceği için pratikte ‘hızlı kapatma’ prosedürü yaratılmış olacaktır.

“Aşağıda imzası bulunan sivil toplum örgütleri olarak ekte kapsamlı olarak temel itiraz sebeplerini belirttiğimiz tekliften dernekler, vakıflar ve yardım toplama ile ilgili maddelerin geri çekilmesini, sosyal tarafların görüşleri alınmadan bu tarz tekliflerin yapılmamasını talep ediyoruz.”

Metne imza veren kurum ve kuruluşlar bu aşamada şöyle:

İnsan Hakları Derneği
Türkiye İnsan Hakları Vakfı
İnsan Hakları Gündemi Derneği
Hak İnisiyatifi Derneği
Yurttaşlık Derneği
Eşit Haklar İçin İzleme Derneği
Uluslararası Af Örgütü Türkiye Şubesi
Medya ve Hukuk Çalışmaları Derneği
Sivil Alan Araştırmaları Derneği
Civil Rights Defenders
Hakikat Adalet Hafıza Merkezi
Medya Araştırmaları Derneği
Kaos GL Derneği
Göçmen Dayanışma Derneği
Mimoza Kadın Derneği
Rosa Kadın Derneği
Van Star Kadın Derneği
Ankara Gökkuşağı Aileleri Derneği-GALADER
Barış Vakfı
Özgür Renkler Derneği
Katre Kadın Danışma ve Dayanışma Derneği
Diyarbakır Tuay-Der
Rengarenk Umutlar Derneği
Mezopotamya Göç İzleme ve Araştırma Derneği
Ardıç Dayanışma Derneği
Günebakan Kadın Derneği
Serhat Göç Araştırma Derneği
Aydın Kadın Efeler Derneği
MED TUHAD FED
Alevi Düşünce Ocağı Derneği
17 Mayıs Derneği
İnsan Hakları Derneği Batman Şubesi
KESK/Eğitim Sen
Şişli İşitme Ve Konuşma Engelliler Derneği
Eğitim Sen Yalova Şubesi
ÜniKuir – Üniversiteli Kuir Araştırmaları ve LGBTİ+ Dayanışma Derneği
Düşünce Suçu(!?)na Karşı Girişim
Van Hakkari Tabip Odası
Eğitim Sen Van Şubesi
Van ÇEV-DER
Sivil Toplum Geliştirme Merkezi Derneği
Dünya Evimiz Uluslararası Dayanışma Derneği
Mardin Şahmaran Kadın Platformu
Ege Kadın Buluşması Platformu
Açık Veri ve Veri Gazeteciliği Derneği
DİSK/Genel-İş
AGRİDA Tarım ve Turizm Derneği
Eğitim Sen Mersin Şubesi
Uçan Süpürge Kadın İletişim ve Araştırma Derneği
Çukurova Göçder
Yurttaş Girişimi
Toplumsal Dayanışma için Psikologlar Derneği (TODAP)
TMMOB Diyarbakır İl Koordinasyon Kurulu
Maden Mühendisleri Odası Diyarbakır Şube
Aydın LGBTİ+ Dayanışması
Aydın Liseli LGBTİ+
Diyarbakır Şehir Plancıları Odası
Herkes İçin Erişilebilir Yaşam Akademisi Derneği
İsmail Beşikci Vakfı
İzmir Kadın Dayanışma Derneği
29 Ekim Kadınları Derneği
İzmir Dayanışma ve Bilimsel Araştırma Derneği (İDA)
Göç ve İnsani Yardım Vakfı
Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası Diyarbakır Şubesi
Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Derneği
İnşaat Mühendisleri Odası Diyarbakır Şubesi
Özgürlük için Hukukçular Derneği
Ege TUHAY-DER
Van KESK Şubeler Platformu
Altınokta Körlere Hizmet Vakfı
Mardin Ekoloji Derneği
Gökova Ekolojik Yaşam Derneği
Yaşam Bellek Özgürlük Derneği
Gençlik Örgütleri Forumu
Yüksek Ticaretliler Derneği Ankara Şubesi
Tahir Elçi İnsan Hakları Vakfı
Adamder
IPS İletişim Vakfı / bianet
Van Diş Hekimleri Odası
Konak Belediyesi Kent Konseyi
İzmir Dersim Kültür ve Dayanışma Derneği
Göç İzleme Derneği
Diyarbakır Barosu
Makina Mühendisleri Odası Diyarbakır Şubesi
Diyarbakır Barosu Çocuk Hakları Merkezi
Kürt Araştırmaları Derneği
Direnişin Renkleri
İzmir Suruçlular Derneği
İmece Dostluk Dayanışma Derneği
Toplumsal Haklar ve Araştırmalar Derneği
Alevi Bektaşi Kültürünü Tanıtma Derneği
Üniversite Öğretim Üyeleri Derneği
Edirne Otizm Derneği
Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı Karşıyaka Şubesi
İzmir Alevi Kültür Derneği
Filmmor
Askeri Darbelerin Asker Muhalifleri Derneği
Turizm ve Folklor Eğitim Merkezi
Diyarbakır Hak İnisiyatifi
Doğal Denge Derneği
İzmir Kent Konseyi
Punto 24 Bağımsız Gazetecilik Derneği
Hatay Defne Kadın Emeği Derneği
Alevi Kültür Dernekleri Bayraklı Şubesi
Kampüs Cadıları
Mezopotamya Dil ve Kültür Araştırma Derneği
Kazdağları İstanbul Dayanışması
Türk Tabipleri Birliği
Yaya Derneği
Engelliler ve Gençlik Derneği
Doğa Dostları Derneği
Pir Sultan Abdal Kültür Derneği
Ziraat Mühendisleri Odası Diyarbakır Şube
Pembe Hayat LGBTİ+ Dayanışma Derneği
Halkların Köprüsü Derneği
Şiddetsizlik Eğitim ve Araştırma Derneği
Elih (Batman) Dernekleri Federasyonu
Doğu-Güneydoğu Dernekleri (DGD) Platformu
Demokratik Alevi Dernekleri
Koruyucu Aileler Yardımlaşma ve Yaygınlaştırma Derneği
Pir Sultan Abdal Kültür Derneği Samsun Şubesi
Dicle Toplumsal Araştırmalar Merkezi
Avrupa Yakası Bingöl Eğitim Kültür ve Yardımlaşma Derneği
İstanbul Avcılar Bismil Derneği
Aliağa Çağdaş Yaşam Gönüllüleri Derneği
Mersin Dersimliler Derneği
Ege Barış ve İletişim Derneği
Çağdaş Hukukçular Derneği İzmir Şubesi
FİSA Çocuk Hakları Merkezi

Kaynak: Agos