Surp Haç Tıbrevank Ermeni Lisesi Vakfı için Seçim Zamanı

Büyük gün -nihayet- geldi…

1980’lerden beri tüzel kişiliği tanınmayan ve belirsizlik içinde bulunan Tıbrevank’ımız, toplumumuzun büyük desteği ve mezunlarının özverileri sayesinde günümüze kadar ayakta kaldı.

Nihayet 18 Nisan 2012’de Tıbrevank’ımızın vakıf hüviyeti kabul ve hakları iade edildi…

18 Nisan 2012… Büyük gündür…

İşte şimdi, seçimsiz geçen 30 yılı aşkın bir sürenin ardından, Surp Haç Tıbrevank Ermeni Lisesi Vakfı için
seçim zamanıdır…

İçtenlikle inanıyoruz ki, İstanbul Ermeni toplumu 1 Temmuz 2012 Pazar günü 32 kilisemizdeki sandıklarda yapılacak seçime en geniş biçimde katılarak, öz malı Tıbrevank’a sahip çıktığını bir kez daha ortaya koyacaktır.

Kutlu ve hayırlı olsun…

Tıbrevank Ailesi