Türkiye’de Azınlık Olmak

[ A+ ] /[ A- ]

Dicle BAŞTÜRK
Taraf Gazetesi

Hrant Dink doğum gününde Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği’nde “Türkiye’de azınlık olmak” konulu bir panelle anıldı

Önceki gün akşam düzenlenen panel, Nor Zartonk’un hazırladığı “Benim adım” adlı belgeselle başladı. Panelin katılımcıları ise, Ermeni, Rum, Yahudi, Süryani azınlıklarını temsilen konuşma yaptılar. Türkiye’de azınlık olmanın onlar için ne anlam ifade ettiğini anlattılar.

TÜRKİYE’DE ÖTEKİ OLMAK

Ermenileri temsil eden Pakrat Estukyan, “Türkiye’de azınlık olmak öteki olmak demek. Türkiye’de hepimiz potansiyel olarak öteki olabiliriz. Bizde Ermeni olmak kolay taşınabilecek bir şey değil. Ne yazık ki tektipleşememişiz.” dedi. Rumları temsilen konuşma yapan Anna Maria Aslanoğlu, “Hissedilen sıcaklık diye bir şey vardır. Az hissetme, azınlık hissetme, karamsarlığa kapılma, eskiden çok iş yapıp, çoğalmaya çalışmadır” diye tanımladı azınlığı.

KORKUYORLAR

Süryanileri temsilen konuşan Faruk Kahraman, “Azınlıklara verilen ilk refleks Müslüman değilsen, azınlıksın” diye açıkladı. Korku ve çekingenliğin Süryaniler’in yönetim biçimini belirleyen en önemli nitelik olduğunu belirten Kahraman, “Süryaniler kendi içinde kapanan bir topluluk, diline yabancılaşmış, yüzde otuzu anadilini konuşamıyor” diyerek Süryaniler’in Türkiye’de yaşadığı açmazı dile getirdi.

Henri Çirput ise bir Yahudi. Azınlık olmayı da şöyle açıklıyor: “İsmini söylediğin zaman yabancı olmaktır İstanbul’da Yahudi olmak.”