Üç Koldan Taksim’e

Sendika.org

1 Mayıs 2012’ye sayılı günler kaldı. 1 Mayıs Meydanı yeniden yüzbinleri ağırlamaya hazırlanıyor. DİSK, KESK, TMMOB ve TTB çağrıcılığında düzenlenen Taksim 1 Mayıs’ı üç koldan yürüyüşle başlayacak.

Saat 10.00’da başlayacak yürüyüşün ardından tüm katılımcılar meydana girdikten sonra miting programı başlayacak. Mitingde DİSK, KESK, TMMOB, TTB ve Sendikal Güç Birliği Platformu adına birer konuşma yapılacak.

Hey Tekstil, Çapa Hastanesi, Samsun Gazi Devlet Hastanesi ve Kampana Deri direnişlerinden işçiler adına konuşmalar olacak. Ardından solun ortak Kürtçe ve Türkçe bildirisi okunacak.

Konuşmaların tamamlanmasından sonra miting Kardeş Türküler, Grup Yorum ve Kome Amed konserleriyle devam edecek.

Yürüyüş Kolları

ŞİŞLİ YÖNÜ

sol kol
Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK), Enerji-Sen, Spor Emek-Sen, Oyuncular Sendikası, Devrimci 1 Mayıs Platformu, Kadıköy Maarif Koleji ve Anadolu Lisesi Mezunları, Kangal Dernekleri Federasyonu, Sokak Kültür, Devrimci Dönüşüm, Hak-Par, Pir Sultan Abdal Kültür Derneği, Divriği Kültür Derneği, Fenerbahçe Sol Açık Taraftar Grubu, Galatasaray Tek Yumruk Taraftar Grubu, ÖSP

sağ kol
Sendikal Güçbirliği Platformu, Demokratik Haklar Federasyonu (DHF), BDSP, Mücadele Birliği, Ezilenlerin Sosyalist Partisi (ESP), Partizan, Sosyalist Demokrasi Partisi (SDP), ICOR, Devrimci Proletarya, İşçi Cephesi, Kent Hareketi, Yaşam Ağacı, İşçi Mücadele Derneği (İMD), TKP 1920, DİP, EHP, Sosyalist Devrim Partisi Girişimi, Devrimci Anarşist Faaliyet, Devrimci Hareket, Sosyalist Umut, Nor Zartonk

BEŞİKTAŞ-GÜMÜŞSUYU YÖNÜ:

sol kol
Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB), Suyun Ticarileştirilmesine Hayır Platformu (STHP), Sosyalist Feminist Kolektif (SFK), Emek Kolektifi, SGB, Türkiye Sosyalist İşçi Partisi (TSİP), Türkiye Komünist Partisi (TKP)

sağ kol
Türk Tabipler Birliği (TTB), İstanbul Eczacılar Odası, İstanbul Diş Hekimleri Odası, İstanbul Veterinerler Odası, Halkevleri, Öğrenci Kolektifleri, HKP, CHP

TARLABAŞI YÖNÜ:

sol kol
Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu (KESK), Özgürlük ve Dayanışma Partisi (ÖDP), UİDDER, RED, Sosyalizm Dergisi, ÇYDD, Has Parti

sağ kol
KESK, Halkların Demokratik Kongresi (HDK) bileşenleri (ESP, SDP, Partizan hariç), LAMBDA İstanbul, SPOD, İstanbul LGBTT