Yeşilköy’de Kiliseye Irkçı Saldırı

NZ

Yeşilköy Latin Katolik Kilisesi ve çalışanları, bir ay içinde ikinci kez eli bıçaklı ırkçıların saldırısına maruz kaldı. İlk saldırıda kiliseyi harap eden ve yangın tehlikesine sebep olan ırkçılar, bu defa da bir vaftiz ayini sırasında kiliseye girerek, ayine katılan cemaate tehditler savurdu. Daha sonra kilise dışında da kilise görevlilerine bıçakla saldırmaya yeltenen ırkçılar, tehditlerini sürdürerek kiliseyi terkettiler.

Bu faşist saldırının, “Ramazan öncesinde konuşmayın, tatsızlık çıkmasın” gibi telkinlerle sümenaltı edilmeye çalışılması, AKP hükümetinin Neo-Osmanlıcı hoşgörü politikasının koca bir yalan olduğunu bir kez daha gözler önüne seriyor.

Başbakan Erdoğan’ın, ibadethane hassasiyeti camilerle sınırlı kalırken, bu toprakların Sünni olmayan halklarının kutsal ibadethaneleri, cemevleri, kiliseleri ve sinagogları her gün saldırıya uğramaya devam ediyor, hatta içlerinde devlet eliyle insanlar katlediliyor.

Devletin herhangi bir önlem almaması ve saldırıların günbegün şiddetlenerek tekrarlanırken cezasız kalmaları, bu saldırıların bilinçli olarak teşvik edildiğinin en açık kanıtıdır. Sünni olmayan halkların ibadethanelerinin kutsallığı ve varlığı, inanç özgürlükleri ve bunların ritüellerini özgürce yerine getirebilme hakları, değil üç beş eli bıçaklı faşistin, Recep Tayyip Erdoğan’ın dahi hoşgörüsüne bağlı değildir!

Yeşilköy Latin Katolik Kilisesine, çalışanlarına ve cemaatine yönelik bu faşist saldırıyı kınıyor, tüm devrimci ve demokrat kişi ve kurumları dayanışmaya çağırıyoruz.

NOR ZARTONK / ՆՈՐ ԶԱՐԹՕՆՔ