Դէպի Քամփ Արմէնի վերակառուցման Հրանդ Տինքի կտակը

Հանրապե­տական շրջա­նի պոլ­սա­հայ պատ­մութեան մէջ բա­ցառու­թիւն են այն դրո­ւագ­նե­րը, որոնք պար­զո­ւած են հա­սարա­կու­թեան իշ­խա­նու­թիւննե­րու որո­շու­մին դէմ դի­մադ­րե­լու կամ­քով։ Մօտ ան­ցեալին եր­կու դէպ­քեր ըլ­լա­լով կը յի­շուին Պո­մոն­թիի Մխի­թարեան Վար­ժա­րանի եւ Քամփ Ար­մէ­նի պե­տական դա­ւադ­րա­կան գոր­ծո­ղու­թիւնով մը […]

Յայտարարութիւն՝ Քամփ Արմէնի Վերադարձման

Վերաբերեալ՝ Ուղղուած Մամլոյ եւ Ընդհանուր Հասարակութեան, Քամփ Արմէնը 27 Հոգտեմբեր 2015ին, մեր դիմադրութեան 175րդ օրը, վերադարձուեցաւ Կէտիկփաշայի Աւետարանական Եկեղեցւոյ Հիմնարկութեան, այսինքն հայ ժողովուրդին: Նախ եւ առաջ, մեր խորին շնորհակալութիւնները կը յայտնենք Քամփ Արմէնի փլուզումի ցանկության […]