‘Türkiye’de Azınlık Olmak’ Anketi

Ermenilerin fındık üretimiyle Cumhuriyet’e katkısı hâlâ ‘gizli’

1915ten 1980e kitap kapak

Ferda Balancar – Agos Gazetesi

Halil Erhan’ın ‘1915’ten 1980’e Karadeniz: Ermeniler, Eşkiyalar, İnsanlar, Yaşamlar’ başlıklı kitabı İletişim Yayınları’ndan çıktı. 1955’te Ordu’nun Ünye ilçesinde doğan Halil Erhan 1979-2007 arasında farklı şehirlerde öğretmenlik yaptı. Emekli olduktan sonra memleketi Ünye’ye yerleşti. Erhan’ın kitabı, kendi ailesinden dinlediği anıların yanı sıra Ünye, Ordu ve Giresun’da yaptığı kişisel araştırmalarına dayanıyor. Kitap, özellikle Orta Karadeniz bölgesindeki Ermeni varlığıyla ilgili çok önemli bilgiler içeriyor. Erhan’la kitabından yola çıkarak Orta Karadeniz’deki Ermeni varlığının dününü ve bugününü konuştuk. Devamını oku…»

Դինքի Սպանությունից Հետո Հայերի 25 Տոկոսը Թուրքիայում Անապահով է Զգում Իրեն

Armtown.com

Թուրքիայում ապրող մի խումբ հայ երիտասարդներ, որոնց համախմբում է «Նոր զարթոնք» անունով կազմակերպությունը, «Լինել փոքրամասնություն Թուրքիայում» խորագրով հարցում են անցկացրել 500 հայերի շրջանում: Այդ մասին, ըստ «Նոյյան տապանի», հաղորդում է «Մարմարա» օրաթերթը:

Հարցման մասնակիցների կարծիքով` Հրանտ Դինքի սպանությունից հետո հայերի 25,1 տոկոսը Թուրքիայում անապահով եւ անհանգիստ է զգում իրեն:
Devamını oku…»

“Türkiye’de Azınlık Olmak” Araştırması ve “Kendi Üzerine Düşünmek”

Doç. Dr. Ferhat Kentel
Agos Gazetesi

Nor Zartonk grubu tarafından hazırlanıp, Sosyal Araştırmalar Merkezi’nin (SAM) katkılarıyla değerlendirilen ve anket tekniğine dayalı “Türkiye’de Azınlık Olmak” araştırmasının sonuçları geçtiğimiz haftalarda Agos gazetesinde yayınlandı. Özellikle İstanbul’da yoğunlaşan ve tahminlere göre 60 ila 80 bin civarında bir nüfusa sahip olan Türkiye Ermenileri üzerine yapılan bu araştırma önemli bir iddia taşımaktaydı. Öncelikle, mümkün olduğunca Ermeni nüfusunu temsil etmeyi hedeflemiş olan bu araştırmayla, bir azınlık grubu “kendi üzerine düşünmeyi” amaçlıyordu. Bu tür bir araştırma, en azından kamuoyuna yansıdığı kadarıyla, bir “ilk”ti. Kuşkusuz ilk olması, yöntem bakımından da bazı aksaklıkların ortaya çıkmasının koşullarını hazırlamıştı.

Her şeyden önce, araştırma için yapılacak anketlerin sokakları ve haneleri tarayarak, “rastgele / tesadüfi” yöntemle yapılması mümkün değildi. 15 milyonluk bir nüfusa sahip olan İstanbul gibi bir megapolde, yaklaşık 70 bin kişilik ve -bazı semtlerdeki göreli yoğunluğuna rağmen- dağınık bir nüfusa sahip bir grubu temsil edecek bir örnekleme ulaşmak için çalınması gereken kapı sayısı aşırı yüksek olacaktı. Kaba bir hesapla, 100 görüşmeciye ulaşmak için 20 binin üzerinde kişiyle tarama görüşmesi yapmak ya da Ermenilerin yaşadığı 1 haneye ulaşmak için 200’ün üzerinde hane taramak gerekecekti. Maliyet ve zaman bakımından karşılanması çok kolay olmayan bu “tesadüfi” yöntem yerine uygulanan ve her görüşülen kişi vasıtasıyla başka görüşmecilere ulaşmayı hedefleyen “kartopu” yöntemi en önemli alternatifti.
Devamını oku…»

Türkiye’de Ermeni Olmak

Elif Görgü
Evrensel Gazetesi

“Türkiye’de azınlık olmak” anketi halkların birbirine yabancılaştığı günümüzde önemli veriler sunuyor.
Ermeni Yazar Mıgirdiç Margosyan’ın okurlarıyla yaptığı bir söyleşide gençler gayet de samimi olarak şunu sorarlar: Ermeniler nasıl insanlardır?
Yüzlerce yıl bir arada yaşayan halkların birbirine bu kadar yabancılaştığı günümüzde, geçtiğimiz aylarda tamamlanan bir anket bu yüzden daha da önem kazanıyor. Ermeni gençlerin oluşturduğu Nor Zartonk grubunun Agos, TESEV ve Sosyal Araştırmalar Merkezi (SAM) desteği ile İstanbul’da yaşayan Ermeniler arasında yaptığı “Türkiye’de azınlık olmak” anketi tartışılmaya devam ediyor. Devamını oku…»

Nor Zartonk Anketini Tartıştık

Tamar Nalcı
Agos Gazetesi

Nor Zartonk, SAM ve Agos gönüllü muhabirlerinin yardımlarıyla, 22 Temmuz’da yapılan seçimlerden önce tamamlanan ‘Türkiye’de Ermeni Olmak’ başlıklı anketin sonuçları, Doç. Dr. Ferhat Kentel ve İstanbul Bilgi Üniversitesi Sosyoloji Bölümü araştırma görevlisi Ohannes Kılıçdağı tarafından Getronagan Derneği’nde düzenlenen bir panelde tartışıldı. Devamını oku…»

Panel : “Türkiye’de Azınlık Olmak Anketi” Işığında Türkiye Ermeni Toplumuna Bir Bakış

Yazın başlayan ‘Türkiye’de Azınlık Olmak’ Anketinin, hazırlık, uygulama, sonuçların açıklanması evrelerinden sonra şimdi de değerlendirmesi aşamasına gelmiş bulunuyoruz. Bu pazar günü (25.11.2007) saat 18:00 da Getronagan Okulundan Yetişenler derneğinde Ohannes Kılıçdağı ve Doç Dr. Ferhat Kentel ile bir panel ve tartışma oturumu gerçekleştireceğiz. Bu etkinlik ile anket ile ilgili, hazırlanmasından metodolojisine, gidilen yerlerden sonuçların değerlendirilmesine her konuda bir bilgilendirme ve tartışma ortamı yaratmayı amaçlıyoruz.

Dinî Cemaat mi, Sivil Toplum mu?

Markar Esayan
Agos Gazetesi

Önceki haftalarda, enformasyon devrimi ve internet kullanımı sayesinde tüm dünyanın bir tuşla odamıza ulaşabildiği günümüz şartlarında, kendi iç çekişmeleri ile zorlu bir yıl geçiren ve bu zorlu yılın hemen başında Hrant Dink’i kurban veren Türkiye’de, Türkiye Ermenilerinin, kendileri, cemaatleri ve ülkeleri hakkındaki kanaatleri üzerinde durmuştuk. Konu başlıkları arasında eğitim, dil, medya ve basın, karma evlilikler, radyo, dernekler, Ermenilerin siyasi eğilimleri ve vatandaşlığa ilişkin algılamaları yer almıştı. ‘Türkiye’de Azınlık Olmak’ araştırmasına sayfalarımızda yer verdiğimiz bu son haftada ise, temsiliyet, sivilleşme, Hrant Dink suikastı sonrası Ermeniler, ve Ermenilerin AB’ye bakışına ilişkin sonuç ve değerlendirmeleri sunuyoruz.
Devamını oku…»

Vatandaşlık Kâğıt Üstünde Kalmasın

Markar Esayan
Agos Gazetesi

Nor Zartonk Platformu, Agos gönüllüleri ve SAM’ın (Sosyolojik Araştırmalar Merkezi) ortaklaşa gerçekleştirdiği ‘Türkiye’de Azınlık Olmak’ başlıklı araştırmanın sonuçları çarpıcı verileriyle birlikte gazetemizde yayımlanmaya devam ediyor. Türkiye Ermeni toplumundan yaklaşık 500 kişi ile gerçekleştirilen anket, Agos’un kurucusu Hrant Dink’in katledildiği 19 Ocak’la başlayan, Türkiye’nin çok kırılgan bir dönemden geçtiği bir süreçte hazırlandı ve özel bir anda, Türkiye Ermeni toplumunun geniş açı bir fotoğrafını çekmeyi hedefledi. Geçen hafta eğitim hayatına mercek tutan verileri sunmuştuk; bu hafta ise, Ermenilerin politik tercihlerini, bu tercihlerle 2002 seçimlerindeki tercihler arasındaki farkları ve bu değişimlerin ne anlama geldiğini inceliyoruz. Bu incelemeye göre, Agos’un 22 Temmuz seçimlerinde Ermeni toplumunun siyasi tercihleri hakkında yaptığı tahminler anket sonuçlarıyla uyum gösteriyor. Bağımsız adaylara ve AKP’ye yönelen oylar, Ermeni toplumunun hem Ermeni hem de vatandaş olma isteğinin bir tezahürü. Son seçimlerde rekor oranla sandık başına giden Ermeniler, ülkenin geleceğinin yapılanmasında aktif olarak yer almakta açık bir irade gösteriyor. Ermenilerin ankete yansıyan cemaat kurumlarına olan ilgisizliği ise, cemaat gömleğinin aslında sekülerleşme sürecinin içinde olan Ermenilere dar geliyor olmasının bir sonucu. Tüm cemaat yapılanması ve faaliyetlerinin Ermeni toplumunun %5’i ile %10’u üzerine yıkılmış olması, ömrünü tamamlamış gözüken bu arkaik yapının bir an evvel gözden geçirilmesi gerektiğini ortaya koyuyor. Sonuçta Ermeniler, 21. yüzyılın dünyasında, 2007’nin Türkiye’sinde, tüm zorluklara rağmen “Biz vatandaşız” diyorlar.
Devamını oku…»

19 Ocak Sonrası Toplumsal Hareketlenme ve ‘Türkiye’de Azınlık Olmak’ Anketi

Rober Koptaş
Agos Gazetesi

Nor Zartonk (Yeni Uyanış) grubunun girişimiyle başlatılan, Agos gönüllü muhabirleri ve Sosyal Araştırmalar Merkezi’nin katkılarıyla tamamlanan ve üç haftadır çeşitli yönleriyle Agos’un sayfalarında konu edilen ‘Türkiye’de Azınlık Olmak’ anketi, Türkiye Ermeni toplumu açısından umut verici bir gelişmeye işaret ediyor. Söz konusu olan, unutulmuş bir değere, birlikte bir iş yürütmeye, onun bütün yükünü ve sorumluluğunu üstlenmeye, dayanışmaya dair anlamlı bir girişimdir.

Gerek Nor Zartonk gerek Agos gönüllü muhabirleri, 19 Ocak’ta yaşadığımız büyük dehşetten sonra, zaten bir avuç kalmış İstanbul Ermenilerinin, korkuyla da olsa bir araya gelerek gösterdiği yaşam belirtisidir. Çoğunlukla üniversite çağındaki –Nayat Karaköse’nin geçen hafta Agos’ta dile getirdiği gibi “yaşlandırılmış”– gençlerden oluşan bu grupların yarattığı sinerjinin doğru hedeflere yönelmesi halinde, cemaat yapısındaki kangrene dönüşmüş birtakım dertlere merhem olması mümkün. Anketin yapılış ve değerlendirme sürecinde yaşanan birtakım güçlükleri, anlaşmazlıkları ve yanlış anlamaları, ortaklaşa çalışmaya dair tecrübesizliğe bağlayıp geçmek ve yaşanan bütün sorunlardan gelecekteki projeler adına ders çıkarmak yararlı olur.
Devamını oku…»

19 Ocak Sonrası Bir Cemaatin Geniş Açı Fotoğrafı

Aris Nalcı
Agos Gazetesi

Bundan iki ay kadar önce Ermeni gençleri tarafından başlatılan sivil hareket Nor Zartonk’un gündemindeki faaliyetlerden biri olan anket çalışması, Agos Gönüllü Muhabirleri ve Sosyolojik Araştırmalar Merkezi’nin (SAM) katkılarıyla tamamlandı.

Ankette, Ermeni toplumunun okuduğu gazetelerden karma evliliklere, günlük yaşamda kullanılan dilden seçimler ve Avrupa Birliği’ne kadar pek çok konuda soru yer aldı.

Agos gönüllü muhabirleri ve Nor Zartonk ekibinin ulaştığı Türkiye’de yaşayan 500’ü aşkın Ermeni’yle yapılan anketler bu alanda deneyim sahibi bir kuruluş olan SAM tarafından değerlendirildi. Anketten elde edilen verileri, siyaset, eğitim, Hrant Dink cinayeti sonrasında Ermeni toplumunun ruh hali, Ermeni dili ve Ermeni basını, sivilleşme ve temsiliyet başlıkları altında, bu sayımızdan başlayarak, birkaç hafta boyunca irdelemeye çalışacağız.

Öncelikle eğitim hayatımız kadar cemaatin ekonomik yönünü de etkileyen bir gerçekten söz etmek gerek. Hali vakti yerinde velilerin okullara yeterli maddi desteği vermediğini, hayırseverlerin omzuna büyük bir yük bindiğini ve cemaat gelirlerinin optimal kullanılmadığını daha önce de belirtmiştik.
Devamını oku…»

Nor Zartonk “Türkiye’de Azınlık Olmak” Anketi Değerlendirmesi

Nor Zartonk’un Türkiye Ermeni toplumuna yönelik anket çalışması, rivayetler, varsayımlar, dedikodular üzerinden şekillenen ve ulusal basında sık sık haber malzemesi olan toplumumuzun gündemini biraz daha somut bir düzleme çekerek, toplumumuzun son dönemlerdeki genel eğilimlerini saptayabilmek amacıyla yürüttüğümüz ortak bir emeğin ürünüdür. Tüm anket çalışmalarında olduğu gibi bu ankette de Türkiye Ermeni toplumunu tamamen ve birebir yansıtma iddiası söz konusu değildir; fakat anket çalışmasını yürüten arkadaşların özverili çalışmaları sonucu iyi bir örneklem oluşturduğumuzu düşünüyoruz. Çalışmalarımız sonucunda farklı gelir, eğitim ve yaş gruplarından (tamamı 18 yaş üstü olmak üzere) beş yüze yakın Türkiyeli Ermeni bireyle gerçekleştirilen anket çalışmamız Agos’un ve Sosyal Araştırmalar Merkezi’nin katkılarıyla tamamlanmıştır.
Devamını oku…»

“Türkiye’de Azınlık Olmak” Anketi Sonuçları

Nor Zartonk’un Turkiye Ermeni Toplumuna yönelik ikinci çalişmasi olan “Turkiye’de Azinlik Olmak” başlıklı anket calışması, Agos’un katkılarıyla ve Sosyal Araştırmalar Merkezi (S.A.M) uzmanlarıyla ortaklaşa gerçekleştirilen değerlendirilme işlemleriyle tamamlanmıştır. Çalışmada emeği geçen herkese bir kez daha teşekkürü borç biliriz.

Anket çalışmamız ile iligli değerlendirmeler önümüzdeki günlerde Agos Gazetesi ve Nor Zartonk Web sitesinde yayınlanacaktır.

Anket sonuçlarını indirmek için lütfen tıklayınız…

Not : Sonuçları inceleyebilmeniz için bilgisayarınızda ücretsiz bir yazılım olan Adobe Reader programı yüklü olmalıdır. Adobe Reader’ı ücretsiz indirmek ve bilgisayarınıza yüklemek için Adobe Web Sitesini ziyaret ediniz…

“Türkiye’de Azınlık Olmak” Anketi Soruları

“Türkiye’de Azınlık Olmak” Anketi Soruları için lütfen tıklayınız…

Not : Sonuçları inceleyebilmeniz için bilgisayarınızda ücretsiz bir yazılım olan Adobe Reader programı yüklü olmalıdır. Adobe Reader’ı ücretsiz indirmek ve bilgisayarınıza yüklemek için Adobe Web Sitesini ziyaret ediniz…

“Türkiye’de Azınlık Olmak” Anketi Arşivindeki diğer yazılara ulaşmak için lütfen tıklayınız…