«Եթէ ասիկա գերեզման չէ, հապա ի՞նչ է»

ՍԵՍԻԼ ԱՐԹՈՒՉ Թէեւ «Եոլ­ճու» թա­տերա­խումբին «Կո­միտաս»-ը շատ մը դի­տան­կիւննե­րէ բա­ւական գնա­հատե­լի եւ յա­ջողակ գտայ, սա­կայն թա­տերաս­րա­հէն մեկ­նե­լէս ետք յստակ չէր ին­ծի հա­մար, թէ ճիշդ ի՛նչ կը մտա­ծեմ փիեսին մա­սին։ Սկսե­լու հա­մար, երախ­տա­պարտ եմ թա­տերա­խումբին՝ Կո­միտա­սի […]

Yeni Seçim Yönetmeliği, Eski Dertler -2-

Av. Arno Kalaycı Yazının ilk bölümünde bugüne nasıl geldiğimizi, Anayasa Mahkemesinin ortaya koyduğu ilkeleri ve yönetmeliğin hazırlanma sürecinin neden sorunlu olduğunu açıklamaya çalışmıştım. Yazının bu ikinci bölümünde yeni yönetmeliğin sorunlu düzenlemelerini ihtiyaç ve talepler ışığında […]

Yeni Seçim Yönetmeliği, Eski Dertler -1-

Av. Arno Kalaycı Azınlık vakıfları, toplumlarının sosyal ihtiyaçları, eğitim, sağlık ve yaşlı bakımı, mezarlıkları ve dini kurumlarıyla, bu hizmetlerin yerine getirilmesi için ihtiyaç duyulan parasal kaynağı, yani toplumun kolektif mülklerini idare ediyor. Dolayısıyla bu kurumlar, […]

Savaşa karşı direniş

Ali Ergin Demirhan İşçi sınıfı hareketinin ve ezilen halkların yeni enternasyonalist, küresel direnişine Ukrayna savaşının sorumlularından ve emperyalist-kapitalist sistem adına insanlığa karşı açılmış topyekûn savaşın yürütücülerinden biri olan AKP iktidarı karşısındaki mücadeleyi yükselterek katılmalıyız. “Nasıl?” […]

Յիշելով Տողան Աքհանլըն

Սելտա Աքսոյ* Խորապէս ցնցո­ւեցայ իմ սի­րելի բա­րեկամ Տո­ղան Աք­­հանլըի յան­­կարծա­­կան մա­­հով։ Աք­­հանլը թէեւ մի­­ջոցէ մը ի վեր կը տա­­ռապէր քաղցկե­­ղէ, բայց ես պատ­­րաստ չէի իր մա­­հուան գոյ­­ժը լսե­­լու։ Այդ պատ­­ճա­­­ռաւ ալ 31 Հոկ­­տեմբեր 2021-էն այս […]

Հայ-թուրքական բանակցությունները կարևոր ցուցիչ է

Գեորգի Միրզաբեկյան Հայաստան-Թուրքիա հարաբերությունների կարգավորումը մտել է բանակցային փուլ: Գործընթացին պաշտոնական ընթացք հաղորդվեց այն ժամանակ, երբ Երևանն ու Անկարան երկկողմ հարաբերությունների կարգավորման համար հատուկ ներկայացուցիչներ նշանակեցին՝ ի դեմս Հայաստանի Ազգային ժողովի փոխխոսնակ Ռուբեն Ռուբինյանի ու […]

Ցեղասպանութեան, ինքնութեան ու աշխարհագրութեան լոյսին տակ «Արաբներու 1915-ը»

Բագրատ Էսդուգեան «Արաբնե­րու 1915-ը» պատ­մա­բան Էմ­րէ Ճան Տաղ­լըօղ­լո­ւի կող­մէ մէկ­տե­ղուած ակա­դէմա­կան յօ­դուած­նե­րու հա­ւաքա­ծոյ մըն է, որ լոյս տե­սաւ 2021-ի Նո­յեմ­բեր ամ­սուն Իս­թանպու­լի մէջ։ «Իլե­թիշիմ» հրա­տարակ­չա­տան մա­տենա­շարէն լոյս տե­սած հա­տորը նոր տես­լա­դաշտ մը կը պար­զէ հա­յոց […]