Փանթուրքիզմը ծրագրողն ու «Իթթիհատ»ը առաջնորդողը…

Մեթր Գասպար Տէրտէրեան Ամէն հայ պետական պաշտօնատար, հասարակական գործիչ, մտաւորական, կուսակցութեան մը կամ մշակութային միութեան մը անդամ, հարկ է գիտնայ եւ ճանչնայ ովքե՞ր էին Փանթուրքիզմի Ծրագիրը մշակողներն ու «Իթթիհատ վէ Թերաքքը» երիտթրքական կուսակցութեան հիմնադիրներն ու […]

Առաջնահերթ պարտականութիւնն է զօրակցիլ ՀՏՓ-ին

Բագրատ Էսդուգեան Թուրքիոյ Հան­րա­պետու­թեան բնո­րոշ յատ­կութիւննե­րը վեր­ջին տա­րինե­րուն հետզհե­տէ ան­վի­ճելի իրո­ղու­թիւն դար­ձած են։ Հան­րա­պետու­թեան հիմ­նադրու­թեան յա­ջոր­դող շուրջ 70 տա­րինե­րու ըն­թացքին թա­պուի վե­րածո­ւած նիւ­թեր վեր­ջին 30 տա­րինե­րուն օրըս­տօ­րէ աւե­լի հա­մար­ձակ հաս­տա­տումնե­րով կը քննար­կո­ւին։ Իրաւ ալ ան­ցեալին […]

Ermeni köy edebiyatı, Hemşin kültürü ve çağrışımlar – 2

Mahir Özkan Ermeni köylü edebiyatında çağrışımlar aramaya, Agın / Eğin’in (Kemaliye) Armıdan Köyü’nün hikâyelerini, yaylada, soba başında Hemşinli ihtiyarlardan dinliyormuş gibi okuduğum Hagop Mintzuri’nin kitabıyla devam ediyorum. Yaylada dinliyormuş gibi demem boşuna değil. Bu hikâyeleri […]

Բնական միջավայրը, ժողովրդագրությունը և ազգային հարցը

Մոնթե Մելքոնյան Ձեր ուշադրության ենք ներկայացնում 1990 թվականին Մոնթե Մելքոնյանի կողմից գրված «Բնական միջավայրը, ժողովրդագրությունը և ազգային հարցը» անտիպ հոդվածը։ Հոդվածի անգլերեն ձեռագիր տարբերակը տրամադրել է Ալեք Ենիգոմշյանը, իսկ հայերեն թարգմանությունն իրականացրել են Աննա Աղլամազյանը, […]

Ժողովուրդ մը հին՝ բայց միշտ զրկուած իր նուաճումներու կուտակումէն

Մեթր Գասպար Տէրտէրեան Վերը մէջբերուած խօսքը շարժառիթը եղաւ այս գրութեան խորագրի ճշդումին։ Երբ պատմագէտ փրոֆեսորը «ԵՐԲԵՔ ԵՒ ՈՉ ՄԻ ԵՐԿՐՈՒՄ»ի նման լակոնական, կտրական ու բա-ցարձակ եզրերով դիտարկում մը կը կատարէ, եւ իր այսպիսի ոճով կատարած […]

Անցեալը ուղեցոյցն է ապագային

Բագրատ Էսդուգեան Մեր ապ­րած օրե­րու զար­գա­ցումնե­րը յա­ճախ կը պար­զեն այնպի­սի պատ­կերներ, որոնք վեր­յի­շումնե­րու տե­ղի կու տան մտքի ծալ­քե­րուն մէջ։ Ակա­մայ կը տա­րուինք խոր­հե­լու թէ մե­րօրեայ բո­լոր բար­դութիւննե­րը ան­ցեալին ան­տե­սուած, գի­տակ­ցութեան չե­կած սխալ­նե­րու կրկնու­թիւններն են։ Թէ […]

Şükrü Saracoğlu, Lefter Küçükandonyadis ve #notoracism

Eli Haligua Türkiye’de ırkçıların, ismi katliamlarla, soykırımlarla anılanların isimlerini sokaklara, okullara vermek adeta adettendir. Bu isim veriş halleri bazen devletin Türkleştirme politikası olarak kendisini gösterirken bazen de bu ‘mühim şahıslara’ verilen önemden ötürü mekanlar utanılacak […]