Kadıköy’de neler oluyor?

Murad Mıhçı “Başımızı dik tutalım! Yürekli olun! İyi günler tekrar gelecektir!” Anne Frank’ın Hatıra Defteri Bugün yazımı Khalkedon Kantonu üzerine yazacağım. Eminim Kadıköy’ün bu eski zamanlardaki adı da biliniyordur. KHALKEDON, “Körler Kenti”… Çoğunluğu oluşturan nüfusun […]

Kilisede dans

Ohannes Kılıçdağı Kadıköy Surp Takavor Ermeni Kilisesi’nin kapısının üzerine çıkıp oyun havası eşliğinde oynayanlar haklı olarak gündeme maddesi oldu. Toplumda marjinalize edilmiş bir grubun üyeleri olarak Hıristiyanların (başka örneklerde Museviler de olabilir) buna şaşırdığını sanmam […]

Փանթուրքիզմը ծրագրողն ու «Իթթիհատ»ը առաջնորդողը…

Մեթր Գասպար Տէրտէրեան Ամէն հայ պետական պաշտօնատար, հասարակական գործիչ, մտաւորական, կուսակցութեան մը կամ մշակութային միութեան մը անդամ, հարկ է գիտնայ եւ ճանչնայ ովքե՞ր էին Փանթուրքիզմի Ծրագիրը մշակողներն ու «Իթթիհատ վէ Թերաքքը» երիտթրքական կուսակցութեան հիմնադիրներն ու […]