Nor Zartonk Nedir?

[ A+ ] /[ A- ]

Հայերենի համար էջը վար սահեցեք:

Nor Zartonk (Yeni Uyanış); Ermeni halkının öz örgütlülüğüdür. Türkiye Ermenilerinden yola çıkarak, Türkiye ve dünya halklarının eşit, özgür ve kardeşçe yaşamaları için mücadele eder.

Nor Zartonk eşitliği, adaleti ve barışı savunur.

Nor Zartonk halkların kendi kaderlerini tayin hakkını ve enternasyonalizmi savunur.

Nor Zartonk sermayeye karşı emekten yanadır.

Nor Zartonk düşünce, ifade ve örgütlenme özgürlüğünü savunur.

Nor Zartonk katılımcı demokrasiyi ve özyönetimciliği savunur.

Nor Zartonk ırkçılığa, milliyetçiliğe, militarizme ve her türlü ayrımcılığa karşıdır.

Nor Zartonk patriarkaya (erkek egemen sisteme), cinsel yönelim ve cinsiyet kimliği ayrımcılığına karşıdır.

Nor Zartonk ekolojik yaşamı savunur ve türcülüğe karşıdır.

Nor Zartonk yaşlıların gençler üzerindeki iktidarı olan gerontokrasiyi reddeder.

Ի՞նչ է Նոր Զարթօնքը:

Նոր Զարթօնք հայ ժողովուրդի ինքնակազմակերպուածութիւնն է: Թուրքիա Հայերէ սկսեալ , աշխարհի բոլոր ժողովուրդներուն հաւասար, ազատ ու եղբայրաբար ապրելուն համար կը պայքարի:

Նոր Զարթօնք կը պաշտպանէ հաւասարութիւնը, արդարութիւնը ու խաղաղութիւնը:

Նոր Զարթօնք կը պաշտպանէ ժողովուրդներու ինքնորոշման իրաւունքն ու միջազգայնութիւնը:

Նոր Զարթօնք դրամատէրներուն դէմ՝ աշխատողի կողմն է:

Նոր Զարթօնք մտքի, խօսքի եւ կազմակերպուելու իրաւունքը կը պաշտպանէ:

Նոր Զարթօնք կը պաշտպանէ ժողովրդավարութիւնը եւ ինքնավարութիւնը:

Նոր Զարթօնք դէմ է ցեղապաշտութեան, ազգայնապաշտութեան, զինապաշտութեան ու ամէն տեսակ խտրականութեան:

Նոր Զարթօնք դէմ է հայրիշխանութեան, սեռային հակումի կամ ինքնութեան նկատմամբ խտրականութեան:

Նոր Զարթօնք բնապահպան է:

Նոր Զարթօնք կը մերժէ տարեցներուն, երիտասարդութեան վրայ իշխելը՝ «ժէրօնթոքրասի»ն: