Sarkisyan tüm siyasi aktörleri toplantıya davet etti

Ermenistan Cumhurbaşkanı, Başbakan, parlamento grupları ve Vatanın Kurtuluşu Hareketi liderlerini bir toplantıya çağırdı. Sarkisyan Paşinyan’ın yeni Genelkurmay Başkanı atamasına yönelik kararnamesini ise imzalamadı. Ermenistan Cumhurbaşkanı Armen Sarkisyan, iç siyaseti görüşmek ve karşılıklı kabul edilebilir çözümler […]

Հրանդ Տինք Վարժարանը դարձեալ յաղթական

Համավարակի պայմաններուն մէջ, ինչպէս երկրի բո­լոր դպրոց­նե­րը Հրանդ Տինք Վար­ժա­րանն ալ որոշ դժո­ւարու­թիւննե­րով աւար­տեց 2020-2021 ուսման տա­րին 15 շրջա­նաւարտնե­րով։ Այս տա­րուայ շրջա­նաւարտնե­րու հան­դէսն ալ կա­յացաւ սահ­մա­նափա­կումնե­րով՝ միայն աշա­կեր­տութեան եւ ու­սուցիչ­նե­րու մաս­նակցու­թեամբ։ Ինչպէս ծա­նօթ է Հրանդ […]

Խնդիրը ուրիշին ցաւը զգալն է

ԻՇԽԱՆ ԷՐՏԻՆՉ Նախորդ շաբ­թու վերջ հիւ­սի­սային Իրա­քի Կա­րէի շրջա­նին ուղղո­ւած զի­նեալ գոր­ծո­ղու­թե­նէն ետք ալե­կոծո­ւած է նաեւ քա­ղաքա­կան դաշ­տը։ Ինչպէս ծա­նօթ է թուրք բա­նակը ՓՔՔ-ի ձեռ­քին գտնո­ւող զի­նուոր, ոս­տի­կան կամ լրա­քաղու­թեան ծա­ռայու­թեան պաշ­տօ­նեայ 13 պա­տանդնե­րը փրկե­լու […]

«Զապէլ» այս անգամ առցանց

Պողա­զիչի Բե­մային Արո­ւեստնե­րու Միու­թեան նա­խաձեռ­նած «Զա­պէլ» թատ­րերգու­թիւնը առա­ջին ան­գամ բեմադ­րո­ւած էր 2017-ին։ Թատ­րերգու­թիւնը նիւթ կ՚ու­նե­նար Օս­մա­նեան շրջա­նի առա­ջատար կին գոր­ծիչնե­րէն Զա­պէլ Եսա­յեանի կեն­սագրու­թե­նէն դրո­ւագ­ներ։ Առա­ջին պատ­կե­րին մէջ կը հան­դի­պինք անո­ւանի հա­մայ­նա­վար գոր­ծի­չի Ստա­լինեան բռնա­կալու­թեան մէջ […]

Ermenistan’daki protestolarda 51 gözaltı var

Ermenistan’daki muhalefet partileri, dün başlatılan protesto gösterisini, 29 Şubat’a kadar kesintisiz olarak sürdürme çağrısında bulundu. Bugün göstericiler Başbakan Paşinyan’ın Hükümet binasına girmesini engellemeye çalıştı. Bazı göstericiler Paşinyan’a “Türk” ve “Hain” diye seslendi. Ermenistan medyasına göre […]

Ermenilerle diyalog

Diren Cevahir Şen Yeni Yaşam Gazetesi 2020’nin 23 Mayıs’ında, Kuzguncuk Surp Krikor Lusavoriç Ermeni Kilisesi’nin dış kapısındaki haç sökülmüştü bir erkek saldırganca. Ermenilere ait mekanlara yapılan yığınla saldırıdan biriydi bu. Kilisenin güvenlik kameralarına yansıyan görüntülere […]

19. Yüzyılda bir Osmanlı Ermeni Pozitivisti: Yeğya Demircibaşyan

Can Erzurumluoğlu Tanzimat’la beraber Osmanlı’nın batılı fikirlerle tanışması, Osmanlı aydınlarının batı dillerini öğrenmeye başlaması batı felsefesinin eserlerine ulaşmayı kolaylaştırmıştır. Bu ilginin temelinde, felsefeye duyulan saf bir meraktan ziyade, siyasi ve askeri alandaki problemlerin çözümünün ancak […]

Sizce Ne Kadar Özgürüz?

Murad Mıhçı – DemokratHaber Kısa bir süre önce, çeşitli medya kurumları tarafından Belçika ve Almanya’ya davet edildim. Türkiye gündemine dair söyleşilere, Tv programlarına katıldım. Bu programlar sırasında kurduğum iletişimlerle gezim boyunca çokça  gözlem yapma fırsatım […]

Sarımsak kokusu

Norayr Olgar – Agos ‘İçimizdeki Ses’ köşesinde Norayr Olgar yazdı: Kimse hak etmez bunu. Zorla sürülmek doğduğu topraklardan, gittiği yerde teneke barakalarda yeni bir hayat kurmaya çalışmak, ektiği yeni toprağa ne çıkacağını bilmeden çapa vurmak, […]