Panel: 1915’in Dünü ve Bugünü

Ermeni Soykırımı’nın 107. yılında öncesi ve sonrasıyla 1915’i konuşuyoruz. Konuşmacılar: Dr. Yaşar Tolga Cora: Tanzimattan Meşruiyete Devlet ve Ermeniler: Getiril(e)meyen Eşitlik Doç. Dr. Y. Doğan Çetinkaya: 1915 öncesi Müslüman Milliyetçiliği ve Gayr-i Müslim Karşıtı Seferberlik […]

Հայոց Ցեղասպանութեան 101 Ամեակին Ալ Կը Բաւէ՛

Մամուլին եւ Հանրային կարծիքին Երկու հարիւրէն աւելի հայ մտաւորականներ, ձերբակալուելով իրենց տուներէն, բռնի գաղթի ենթարկուելուն, եւ Իթթիհատ վէ Թերաքքի կուսակցութեան զինեալ թեւ Թէշքիլաթ-ը Մահսուսայի կողմէ ծրագրուած կերպով սպաննուելուն պատճառով, 24 Ապրիլ 1915-ը կը խորհրդանշէ Հայոց […]