Bir Oy Yeşil Sol Partiye Bir Oy Kemal’e!

[ A+ ] /[ A- ]

14 Mayıs 2023 Pazar günü gerçekleşecek olan genel seçimlere ağır ekonomik ve sosyal şartlar altında yaklaşıyoruz. Yaşadığımız yağma rejimi ile gün geçtikçe sofrasındaki ekmeği, cebindeki parası küçülen ve sosyal hakları gasbedilen emekçiler olarak her sabah daha zor bir güne uyanıyoruz. Umutsuzluğu ve karamsarlığı artık kanıksamışken bir yandan da rejimin çözülmesine yönelik işaretleri ve ifşaları izliyoruz.

Bugün geldiğimiz noktada artık değişimin gerekliliği kaçınılmazdır. Kendi rant düzenini korumak için militarist ve cinsiyetçi söylemlerle hayali iç ve dış düşmanlar yaratan, siyasetçi veya gazeteci bir çok insanı tutsak eden, muhalefetin mitinglerine çeteleri ile saldıran ve yaşanan doğal felaketleri bile kendi çıkarları doğrultusunda kullanan bir rejimin Türkiye’ye adalet, özgürlük ve ekonomik refah getirmesi düşünülemez.

21 yıldır sürmekte olan ve her geçen gün daha da otoriterleşen AKP iktidarı, toplumun tüm kesimlerinde olduğu gibi Ermenilerde de onarılmaz yaralar açmıştır. Vakıf ve patriklik seçimlerine yapılan doğrudan ve dolaylı müdahaleler ile Ermeni halkının sadece maddi kaynakları değil çok daha kıymetli ve sınırlı olan insan kaynağı da aşındırılmıştır. Liyakatsizlik ve vasatın tahakkümü genelde Türkiye halkları özelde ise Ermeniler nezdinde benzer sonuçlara yol açmıştır. Nitekim bu yozlaşmanın açık örneklerinden biri olarak, geçtiğimiz günlerde AKP milletvekili adayının, “kayyum patrik” himayesinde Ermeni Kilisesinde din adamları ile birlikte seçim çalışması yürütmesine şahit olduk. Bugün Ermeni Kilisesini siyasallaştırarak ikballeri uğruna firavunların yanında saf tutanlar yarın “iğnenin deliğinden geçebilirler” mi bilinmez ama Ermeni halkın hafızasından silinmeyecekleri kesindir.

Türkiye halklarının sorunlarının çözümü eşit, özgür, adil ve demokratik bir ülke olmaktan geçiyor. Seçimlerde hem otoriter rejimi değiştirmek hem de yeni dönemde yapılması elzem olan düzenlemelerde daha fazla söz sahibi olmak zorundayız. Tüm dostlarımızı milletvekili seçimlerinde Yeşiller ve Sol Gelecek Partisi (Yeşil Sol Parti) adaylarına, cumhurbaşkanlığı seçimlerinde ise Kemal Kılıçdaroğlu’na oy vermeye ve müşahitlik yaparak oylara sahip çıkmaya çağırıyoruz.

Nor Zartonk / Նոր Զարթօնք