AB’ye Farklı Bir Bakış

[ A+ ] /[ A- ]

Sarkis GÜREH

Ermeni ve Süryani gençlerin beraber düzenlediği atölye çalışmalarının üçüncüsü 16 Mart Pazar günü Getronagan Lisesinden Yetişenler Derneğinde yapıldı. Atölyeye konuşmacı olarak katılan Masis Kürlçügil, Winfred Wolf’un kaleme aldığı ‘Avrupa Kalesi’ kitabından yola çıkarak Avrupa Birliği’nin kuruluşunu ve işleyişini ele aldı. Son dönemde Avrupa Birliğine duyulan güvensizliğin artması ve AB üyeliğinin farklı noktalardan değerlendirilebilmesi için düzenlenen atölye çalışmasında Masis Kürkçügil, birlik öncesi Avrupa siyasi tarihi hakkında genel bilgiler verdi. Son yıllarda Doğu Avrupa ülkelerinin AB’ye dahil olmasını ve Türkiye ile bu ülkeler arasındaki benzerlik ve farklılıklar üzerinde duran Kürkçügil “Önemli olan Avrupa Birliğinin içinde ya da dışında, yanında karşısında olmak değil; aidiyet çerçevesi içerisinde sosyal sistemi oturtmaya çalışmaktır” dedi. Avrupa Birliğinin karar alma organları üzerinde de duran Kürkçügil dinleyicilerden gelen soruları yanıtlayarak konuşmasını tamamladı.