Hyelist Moderasyonunu Kınıyoruz

[ A+ ] /[ A- ]

Kendisini ”Turkiye Hayları Tartışma Grubu” olarak tanımlayan Hyelist Mail Grubu’nda yaşanan tamamen keyfi SANSÜR ve ÜYELİKTEN ÇIKARTMA olayları son günlerde yeniden yoğunlaştı.

Moderasyon tarafından birkaç hafta önce Nor Zartonk’un iki üyesi, mail grubundan keyfi bir uygulama ile çıkarıldı. Ayrıca son 6 aydır Nor Zartonk ile ilgili haber, duyuru vb mailler moderasyon tarafından sansürlenmektedir. Hyelist tarihinde örneklerine çokça rastlanan bu BASKICI ve SANSÜRCÜ anlayış artık bu grubu vasıfsız hale getirmiş durumdadır. Grubun bu yönetim anlayışı ile bir tartışma grubu olması zaten mümkün değildir.

Moderasyonun Nor Zartonk hakkında sürekli ve kasıtlı olarak yapmış olduğu çarpıtmalara son bir defa kısaca değinmek istiyoruz.

Öncelikle şu herkes tarafından bilinmelidir ki Nor Zartonk, Agos’un gençlik kolu değildir. Nor Zartonk ve Agos arasında bir bağ yoktur. Zira Agos’u eleştiren en sert yazılar dahi www.norzartonk.org adresinde yayınlanmıştır. Nor Zartonk için kişiler ya da kurumlar değil ilkeler önemlidir. Nor Zartonk tamamen bağımsız bir gruptur ve ilkeleri doğrultusunda hareket eder. Genç insanların özgürce “düşünebilecekleri”, “üretebilecekleri”, “inisiyatif alabilecekleri” fikrini içlerine sindiremeyenler için böyle bir durumu tahayyül etmek elbette zor olsa gerek. Yaşam pratikleri onlara “genç” denilenin “gençlik kolu”ndan öte bir anlam taşımayacağını söylediğinden Nor Zartonk’u kafalarındaki bu kalıba oturtmaya çalışmalarını anlıyoruz. İşte bu Nor Zartronk’un sürekli dile getirdiği “gerontokrasi”den yani yaşlıların gençler üzerindeki anlamsız iktidarından başka bir şey değildir. Nor Zartonk’u Agos’un gençlik kolu olarak görmek aslında gerontokrasinin bir tezahürüdür.

Nor Zartonk içerisinde farklı yaş gruplarından insanlar, yaş ve cinsiyet ayrımı olmaksızın eşit söz hakkına sahiptir.
Nor Zartonk katılıma açıktır. Nor Zartonk web sitesinde bulunan ilkeleri kabul eden herkes Nor Zartonk çalışmalarına katılabilir.

Sansürcü Hyelist Mail Grubu moderasyonunun amacı tartışma değil tamamen demagojidir. Bu sebeple Nor Zartonk üyeleri oldukça uzun süredir Hyelist Mail Grubunda polemiğe girmemekteydiler. Ortada hiçbir tartışma yokken Nor Zartonk ve onun temsil ettiği değerlere hakaret eden mailler atan moderasyonun, ardından üyelerimizi cevap hakkı kullandırmadan ve herhangi bir bilgi vermeden Hyelist Mail Grubundan çıkartması moderasyonun ve temsil ettiği zihniyetin farklı fikirlere karşı ne kadar tahammülsüz olduğunun en açık ifadesidir.

Bugün Nor Zartonk sesini halka duyurabileceği olanaklara sahiptir. Türkiye Ermeni Toplumu algısı bu internet grubundan ibaret olan moderasyon için algılaması biraz zor olsa da yapılan sansürün Nor Zartonk’un kitlelerle iletişimi açısından hiçbir etkisi olmamıştır. Bu uygulama moderasyonun ve temsil ettiği zihniyetin ifşasını sağlamıştır. Farklı fikirleri susturmak adına iftira, yalan, çarpıtma gibi türlü seviyesizliklere başvuranlar bunlar yetersiz kaldığında çözümü baskı ve sansürde aramaktadır. Gelinen noktada bu internet tartışmacısı ve yazarlarının demokrasi kavramına ne kadar yabancı oldukları açıkça ortaya çıkmıştır. Bizler bu sansürcü zihniyetin ifşasını görev biliyoruz.

Nor Zartonk her zaman baskının, sansürün ve sömürünün karşısında halkın yanında olacaktır.

Nor Zartonk
www.norzartonk.org

Ya Hep Beraber ! Ya Hiç Birimiz !