Boğaziçi’ni karalama kampanyası!

[ A+ ] /[ A- ]

Bu yazı, Boğaziçi Üniversitesi Folklor Kulübü’nün (BÜFK) 14 Mayıs 2007’de, ”Centro Universitario de Integracion Humanistica” Meksika Devlet Üniversitesi ile düzenlediği etkinlik ile ilgili basında çıkan haberler üzerine bilgilendirme amaçlı yazılmıştır.

14 Mayıs Pazartesi günü Meksika Kültür Bakanlığı’nın Boğaziçi Üniversitesi (BÜ) işbirliğiyle düzenlendiği Meksika Kültür Etkinliği kapsamında, ”Centro Universitario de Integracion Humanistica” Meksika Devlet Üniversitesi Meksika’nın yöresel kıyafetlerinin sergilendiği bir etkinlik düzenledi. Bu etkinlik kapsamında BÜFK olarak bu seneki “HEPİMİZ” adlı dans-müzik gösterimizden iki sahne sergiledik. Ancak, yapılan etkinlik bazı basın-yayın organlarında amacı ve içeriği çarptırılarak, içermediği temsiller ve anlamlar yüklenmiş bir biçimde haber konusu yapılmıştır.

Folklor Kulübü, BÜ’nün kültür-sanat faaliyeti yürüten en köklü kulüplerinden biridir. BÜFK’ün temel amaçları arasında Anadolu ve çevresindeki farklı sosyal grupların kültürlerinin araştırılıp incelenmesi, dans ve müziklerinin birer sahne sanatı olarak yeniden ele alınması ve alternatif gösteri formlarının oluşturulması yer almaktadır. 1958 yılında kurulan kulübümüzün gösterilerinin temel dramaturjisi-vurgusu çeşitli kültürlerin ve kimliklerin farklılıklarıyla barış içinde bir arada yaşayabilmesidir.

Bu seneki gösterimizde de bu dramaturjiden yola çıkarak Rum, Alevi, Çingene, Kürt, Ermeni dans ve müziklerini kültürel çoğulcu bir perspektifle “HEPİMİZ” adlı dans-müzik gösterimizde ele almaya çalıştık. Bilindiği gibi her dansın ait olduğu kültüre özgü bir formu vardır ve BÜFK olarak yaptığımız alan araştırmaları sonucu dansın karakterini yansıtmaya özen göstermekteyiz. Örneğin haberde de belirtildiği gibi “halay dansları”nı, halay formunda icra etmeye özellikle dikkat ediyoruz. Yaptığımız bu etkinlik, eğitim-araştırma prodüksiyonu olmakla birlikte, bir kültürü ya da bölgeyi tanıtım amacı gütmeyerek, Türkiye insanının ‘barış içinde, bir arada yaşama’ temasıyla hazırlanmıştır.

Gösterimizin ismi, temsil ettiği çeşitliliği yansıtacak biçimde Kurmanc, Zaza, Rumca, Çingenece, Ermenice, Türkçe olarak 6 dilde yazılmıştır. Hepimiz’in dramatürjisi sahne aralarında yer verdiğimiz çeşitli kesimlerden insanların hayatlarından fotoğraflar ve müziklerle (rap, arabesk, halk müziği, pop vb.) zenginleştirilmiştir. BÜFK olarak, alışılmış ekip formatının dışında sahne sanatlarında farklı disiplinleri bir araya getirmekteyiz. Bu doğrultuda fiziksel aksiyon çalışmaları yapmakta ve kostüm, ışık, jenerik gibi diğer sahne bileşenlerinden, icracıların iç aksiyonunu arttırmak ve atmosfer kurmak amacıyla faydalanmaktayız. Bu bileşenlerin dans-müzikle bütünleşmesini hedefleyen eğitim çalışmalarının ürünü olarak her yıl 80 kişilik kadroyla alanında avangard sayılan çalışmalara imza atmaktayız.

Akademik alanda dünyanın sayılı üniversiteleri arasında olan BÜ, farklılığını ve başarısını özgürlükçü ortamından güç alarak sürdürmektedir. Folklor Kulübü’nün çalışmaları da bu geleneğin bir parçası olup kapsayıcı, barışçıl ve bütünleştiricidir. 1991 yılından bu yana aynı dramaturjiyle seyirci karşısına çıkan BÜFK’ün şu dönemde bu kadar gündem olmasının tesadüf olmadığının farkındayız.

Boğaziçi Üniversitesi öğrencileri ve BÜFK üyeleri olarak hepimiz, bu ülkede yaşayan insanların gelenek ve kültürlerine saygı duymaya herkesi çağırıyoruz.

Boğaziçi Üniversitesi Folklor Kulübü