Cezasızlık Sürdükçe Irkçı Saldırılar Artıyor!

[ A+ ] /[ A- ]

23 Mayıs 2020 Cumartesi günü, Kuzguncuk Surp Krikor Lusavoriç Ermeni Kilisesine gelen ırkçı bir şahıs Kilisenin kamerasına poz verdikten sonra Kilisenin kapısına tırmanarak kapının üzerinde bulunan haçı yerinden kopardı. Geçtiğimiz haftalarda ise Bakırköy Ermeni Kilisesinin kapısı kundaklanmaya çalışılmıştı.

Ermenilere yönelik ırkçı nefret suçları artarak devam etmektedir. Bakırköy’den sonra Kuzguncuk Kilisesine yapılan bu saldırı, daha önce ifade ettiğimiz gibi süregelen cezasızlık politikasının yeni nefret suçlarını teşvik ettiğinin yegane kanıtıdır.

Bir kez daha Türkiye’nin süregelen cezasızlık politikasını terketmesini, yeni nefret suçlarının gerçekleşmesini önleyecek tedbirleri alınmasını ve faillerin cezalandırılmalarını talep ediyoruz.

Nor Zartonk / Նոր Զարթօնք