Panel: Ermenilerin İslam’la İlişkileri

[ A+ ] /[ A- ]

Ermenilerin İslam’la İlişkileri

“Barış – Savaş – Diplomasi” Üçgeniyle Oluşan Bir Arada Yaşama Deneyimi

Konuşmacı: Yervant Baret MANOK

(Hristiyan veya İslamlaş(tırıl)mış Ermenilerin Hz. Muhammed, Dört Halifeler, Emeviler, Abbasiler, Fatımiler, Eyyubiler, Memlükler, İran ve diğer İslam devletleriyle ilişkileri. / Çeşitli İslam Devletlerinde Ermeniler. / Bu devletlere hizmet ederek en yüksek pozisyonlara ulaşmış Sünni ve Şii Ermeniler.)

Tarih: 25 Mart 2017 Cumartesi
Saat 19:00
Yer: GLYD
Adres: Prof. Celal Öker Sok. No.:2 Harbiye / İstanbul

 Իսլամի Սկզբնական Շրջանէն Սկսեալ, Հայերու Իսլամի Հետ Յարաբերութիւնները:

“Խաղաղութիւն – Պատերազմ – Դիւանագիտութիւն” Եռանկիւնով Կազմուած Համակեցութեան Փորձառութիւնը

Դասախօսութիւն՝ Երուանդ Պարէտ ՄԱՆՈՔ ի  Կողմէ,

(Քրիստոնեայ կամ իսլամաց(ու)ած հայերու, իսլամի Մուհամմէտ մարգարէի, Չորս Խալիֆաներու, Օմայեաններու, Աբբասեաններու, Ֆաթիմեաններու, Այյուբեաններու, Մամլուքներու, Պարսկաստանի եւ այլ իսլամ պետութիւններու հետ, յարաբերութիւնները: / Տարբեր իսլամ պետութիւններու մէջ հայեր: / Այս պետութիւններուն ծառայելով ամենակարեւոր դիրքերու հասած Սուննի եւ Շիի հայեր:)

Nor Zartonk / Նոր Զարթօնք