Յանուն Էնթէրնացիոնալիզմի

ՄԱՍԻՍ ՔԻՒՐՔՉԻՒԿԻԼ 21 Փետրուարը տարեդարձն է Միսաք Մանուշեանի եւ 21 ընկերներուն ֆաշիստներու կող­մէ գնդա­կահար­ման։ Մա­նու­շեանի խմբա­կը կազ­մո­ւած էր զա­նազան ազ­գութիւննե­րէ եկած գաղ­թա­կան­նե­րէ, որոնց կար­գին է նաեւ Ար­փէն Դա­ւիթեան։ Մեր բա­րեկամ Մա­սիս Քիւրքչիւ­կի­լի այս մա­սին յօ­դուա­ծը […]