Sarkis Seropyan’ı Kaybettik Halkımızın Başı Sağolsun / Սարգիս Սերովբեան ոչ եւս է վշտակցութիւն կը Յայտնենք Հայ Ժողովուրդին

[ A+ ] /[ A- ]

seropyan_bassagligi

Ակօս շաբաթաթերթի հիմնադիրներէն՝ լրագրող եւ գրագէտ Սարգիս Սերովբեանը ոչ եւս է: Վշտակցութիւն կը յայտնենք նախ եւ առաջ իր ընտանեկան պարագաներուն եւ Ակօսին, ապա՝ հայ ժողովուրդին : Սարգիս Սերովբեան, որ կը վարեր նաեւ Ակօսի հայերէն էջերու խմբագրութիւնը, արեւմտահայերէնի վերջին սիւներէն մէկն էր: Հայկական դիւցազնաբանութեան եւ պատմութեան մասին իր կատարած ուսումնասիրութիւններով, ջանաց խորապէս ըմբռնել եւ երեւան հանել իր ժողովուրդի պատմութիւնը եւ մշակոյթը, զոր կ՛ենթարկուեր ոչնչացման: Իր կողմէ թարգմանուած «Հէմշինի Գաղտնիքը» գիրքը եւ Տէրսիմի մասին կատարած ուսումնասիրութիւնները լոյս սփռեց հայ ժողովուրդի Անատոլուի մէջ ճակատագրի բերումով անհետացած զաւակներուն: Թող հանգչի խաղաղութեամբ:

Agos Gazetesinin kurucularından gazeteci ve yazar Sarkis Seropyan’ı kaybettik. Başta ailesi ve Agos olmak üzere tüm halkımızın başı sağolsun. Agos gazetesinin Ermenice bölümünün editörlüğünü de yapan Seropyan kuşkusuz Batı Ermenicesi’nin son kalelerinden birisiydi. Ermeni mitolojisi ve tarihi üzerine yaptığı çalışmalar ile halkının silinmeye çalışılan tarihini ve kültürünü en derinlerden yakalayıp bilince çıkarmaya çalıştı. Türkçe’ye kazandırdığı “Hemşin Gizemi” kitabı ve Dersim üzerine yaptığı çalışmalar ile Ermeni Halkı’nın Anadolu’da kalan kayıp çocuklarına bir kapı araladı. Işıklar içinde yatsın, halkımızın başı sağolsun.

Bilgilendirme: ‘Baron Seropyan’, 31 Mart 2015 Salı günü, 13:00’te Feriköy Surp Vartanants Kilisesi’nde düzenlenecek cenaze törenini müteakip, Şişli Ermeni Mezarlığı’nda sevgili anneannesi, babası ve annesinin yanına aile kabristanına defnedilecektir.

NOR ZARTONK / ՆՈՐ ԶԱՐԹՕՆՔ