Sarkis Seropyan’ı Kaybettik Halkımızın Başı Sağolsun / Սարգիս Սերովբեան ոչ եւս է վշտակցութիւն կը Յայտնենք Հայ Ժողովուրդին

Ակօս շաբաթաթերթի հիմնադիրներէն՝ լրագրող եւ գրագէտ Սարգիս Սերովբեանը ոչ եւս է: Վշտակցութիւն կը յայտնենք նախ եւ առաջ իր ընտանեկան պարագաներուն եւ Ակօսին, ապա՝ հայ ժողովուրդին : Սարգիս Սերովբեան, որ կը վարեր նաեւ Ակօսի հայերէն էջերու […]