Boğaziçi Üniversitesi bileşenleri meclis kuruyor

[ A+ ] /[ A- ]

Boğaziçi Üniversitesi Bileşenler Meclisi Basın Komisyonu: “Biz özgür ve bilim odaklı bir akademi istiyoruz. Okul içindeki alınacak kararlarda yegâne hak sahiplerinin bu faaliyetleri üretenler, yani üniversite bileşenleri, olduğunu düşünüyoruz.”

Boğaziçi Üniversitesi bileşenleri Meclis kuruyor. AKP Sarıyer İlçe Kurucusu Melih Bulu’nun rektör olarak atanmasından bu yana eylemlerine sürdüren akademisyenler ve öğrenciler, okulun tüm bileşenlerinin dahil olduğu bir meclisi oluşturuyor.

Boğaziçi Üniversitesi Bileşenler Meclisi Basın Komisyonu’ndan yapılan yazılı açıklamda özetle şöyle denildi:

“Üniversiteler dahil birçok kurum ve kuruluşta uygulanan bu demokrasi karşıtı ve özgürlükleri engelleyici uygulamaya karşı duruyoruz. Kayyımluk düzenine karşı protestolarımızı sürdürürken bu yapının değişebilmesi adına kendi kurumumuzda demokrasiyi sağlayacak alternatif bir yapı oluşturuyoruz.

“Özgür bir akademi istiyoruz.”

“Biz öğrenciler, özgür ve bilim odaklı bir akademi istiyoruz. Okul içindeki bilimsel ve kültürel üretim faaliyetlerimizin üzerine alınacak kararlarda yegâne hak sahiplerinin bu faaliyetleri üretenler, yani üniversite bileşenleri, olduğunu düşünüyoruz.

“Bu meclisin amacı ; okulun tüm bileşenlerinin okulun yönetimine dair fikirlerini kendi temsiliyetleriyle belirtebilecekleri, okula dair alınan kararlarda söze ve yetkiye sahip olabilecekleri bir yönetim sistemi oluşturulmasıdır.

“Protestolarımızın her birinde de dile getirdiğimiz gibi kayyım rektör istemiyoruz. Üniversiteler bizimdir, kendi kendimizi yönetebileceğimiz, demokratik bir üniversite ortamı için akademisyenleri, öğrencileri, okul çalışanları ve okulun diğer bileşenleriyle birlikte karar aldığımız bir meclis kuruyoruz.”

Kaynak : Bianet