Gülüm: İstanbul Sözleşmesi neden uygulanmıyor?

[ A+ ] /[ A- ]

HDP’li Züleyha Gülüm, İstanbul Sözleşmesi’nin uygulanmamasına yönelik verdiği soru önergesinde, “Türkiye’de kadına yönelik erkek şiddetinin önlenmesi, soruşturulması ve cezalandırılması bakımından İstanbul Sözleşmesi neden etkin şekilde uygulanmamaktadır?” diye sordu.


Hakların Demokratik Partisi (HDP) İstanbul Milletvekili Züleyha Gülüm, İstanbul Sözleşmesi’nin etkin uygulanmamasına ilişkin Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk tarafından cevaplanması istemiyle Meclis’e soru önergesi verdi.

“Kadınlar ikinci kez mağdur ediliyor”
Gülüm soru önergesinde şunları belirtti:

“Sözleşme gereğince yetkili makamların bağımsız kadın örgütleri, feministler ve LGBTİ+ örgütleri ile işbirliği halinde olması, kurumsal ve sosyal eğitim çalışmalarına uzmanlıklarının dahil edilmesi, teşvik ve bütçe ayrılması gerekirken bu kurumlar dışlanmış, etkinlikleri kısıtlanmış hatta bazıları kapatılmıştır. Büyük şehirlerde ŞÖNİM ve sığınak sayısı yetersiz kalmış ve bu merkezler kadınlara bağımsız bir yaşam sürmeleri ve ekonomik olarak güçlenmeleri konusunda gerekli desteği sağlayamamıştır.

“Öte yandan kadına yönelik erkek şiddetinde kolluk birimleri, mağdur kadınların beyanlarını soruşturma ve koruma talebi için esas almayan, soruşturma konusunda gerekli özeni göstermeyen ve kadınları failleriyle uzlaştırmaya çabalayan böylece kadınların ikincil mağduriyetine sebep olan bir tutum içinde olmuşlardır. Kadına yönelik erkek şiddetini meşru kılmaya yarayan ve erkek failleri cezasız bırakmaya dönük süregelen yargı pratiklerinin de sözleşme kapsamında önlenmesi ve bu bağlamda yasal mekanizmaların iyileştirilmesi gerekmektedir”

Gülüm’ün soruları

Türkiye, kadına yönelik erkek şiddetinin önlenmesi, soruşturulması, yargıya götürülmesi ve cezalandırılması bakımından İstanbul Sözleşmesi’ni neden etkin şekilde uygulanamıyor?

Bakanlığınızca İstanbul Sözleşmesi ve 6284 Sayılı Kanun kapsamında toplumsal cinsiyet eşitsizliği ve kadına yönelik şiddet ve ayrımcılığın anlaşılması ve engellenmesi için kurumsal ve sosyal alanda farkındalık geliştirecek eğitim çalışmaları yapılmış mıdır? Bu eğitim çalışmalarına bağımsız kadın örgütleri, feministler ve LGBTİ’+ örgütleri dahil edildi mi?

İstanbul Sözleşmesi gereğince kırsalda yaşayan kadınlar, Kürt kadınları, engelli kadınlar, mülteci kadınlar, trans kadınlar ve lezbiyen kadınlar gibi kesişimsel ayrımcılığa maruz kalan kadınları etkileyen her türlü şiddetin önlenmesine ilişkin özgün uygulamalarınız mevcut mu?

Görevlerini yerine getirmeyen, şiddeti tolere eden ve mağdurları suçlayan devlet aktörlerine karşı gerekli yaptırımlar uygulanıyor mu?

İstanbul Sözleşmesi’nin etkin uygulanması için bağımsız kadın örgütleri, feministler ve LGBTİ’+ örgütleri ile ortak çalışmalar yapmayı düşünüyor musunuz?

Bakanlığınızca kadına yönelik suç istatistiğinin görünür kılınması ve şiddetle etkin mücadele edilebilmesi için ayrıntılı bir veri tabanı oluşturuyor mu?

Toplumsal cinsiyet eşitsizliği ve kadına yönelik erkek şiddetinin ve ayrımcılığın ortadan kaldırılmasını amaçlayan İstanbul Sözleşmesi’ne uygun tedbirleri güçlendiren politikalar yapmayı planlıyor musunuz?

Kaynak : Bianet