Nor Zartonk: İstanbul Sözleşmesi’nden vazgeçmiyoruz!

[ A+ ] /[ A- ]

20.03.2021 gününün ilk saatlerinde, başta kadınlar ve lgbti+’lar olmak üzere, şiddete ve ayrımcılığa uğrayan ve uğrama ihtimali olan herkesin hayatının güvencesi olan İstanbul Sözleşmesi, Cumhurbaşkanı’nın tek taraflı bir tasarrufu ile feshedildi.

Anayasa’nın 87., 90. ve 104. Maddelerini ihlal eden bu işlem yok hükmündedir. Anayasa’nın 87. Maddesine göre uluslarasası antlaşmaları onaylamak, değiştirmek ve kaldırmak TBMM’nin yetkisindedir. Anyasa’nın 90. Maddesine göre kanun hükmünde olan uluslararası antlaşmalar hakkında, Anayasa’nın 104. Maddesi uyarınca Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi çıkarılamaz.

Anayasa’nın ilgili hükümleri bu kadar açıkken, bir gece ansızın gelen kararname ile yapılan işlem YOK HÜKMÜNDEDİR. Cumhurbaşkanı dahil hiç kimse Anayasa’nın üzerinde değildir.

Hemen her gün temel, evrensel insan haklarını yok sayan ve tamamen dini referanslarla yapılan bir takım açıklamalar, başta kadınlar ve lgbti+’lar olmak üzere erkek egemen kapitalist sistemin tehdit ettiği herkesin hayatını tehdit ediyor.

Kadınların ve lgbti+’ların hayatlarına yönelik sistematik saldırının bir parçası olan bu kararname ile bir kez daha görülüyor ki iktidar, erkek şiddetinin bitmesini istemek bir yana, o şiddeti bizzat teşvik etmektedir. Yerli ve milli anayasa yapacağız diyen siyasi iktidar, kadınları ve kız çocuklarını köleliğe ve ölüme mahkum etmek, lgbti+’ların varlığını ortadan kaldırmak istemektedir.

Bizler, hem hayatlarımıza hem de İstanbul sözleşmesi’ne sahip çıkıyoruz!

İSTANBUL SÖZLEŞMESİ’NDEN VAZGEÇMİYORUZ!

Nor Zartonk / Նոր Զարթօնք