Güncel Bir Konu Olarak Türk- Ermeni İlişkilerine Türkiye Üniversiteleri Öğrencilerinin Yaklaşımları

[ A+ ] /[ A- ]

4 Mayıs 2007 ( I.Gün) 

09:00 – 10:00   Kayıtlar 

10:00 – 10:15   Açılış Konuşması ( DPUİT Başkanı Eyüp Can Dervişoğlu) 

10:15 – 12:00   I. OTURUM:             

 • 10:15 – 10:35  Ermeni projesinin tanıtımı ve anlatımı; Öğrenci inisiyatifinin önemi ve projenin geleceğinden neler bekliyoruz (Proje Genel Koordinatörü Emircan Çelik ve Proje sorumlusu Evrim Tan)
 • 10:35 – 11:05  Türk – Ermeni ilişkilerine sosyo-psikolojik bir açılım (Uzm. Klinik Psikolog Fatma Sevinç GÖRAL/ Avrasya Stratejik Araştırmaları Merkezi)
 • 11:05 – 11:35  Popüler milliyetçiliğin Türk – Ermeni ilişkilerine olan etkisi (Doç. Dr. Suavi AYDIN/ Hacettepe Antropoloji Bölümü)
 • 11:35 – 12:00  Soru – Cevap

12:30 – 14:30   Öğle Yemeği 

14:45 – 16:30   II. OTURUM:  

  §  14:45 – 15:15  Ermeni sorunu neden tarihi bir sorun olarak konuşulmuyor? Neler konuşuluyor? (M. Serdar PALABIYIK/ Avrasya Stratejik Araştırmaları Merkezi ve ERAREN)
  §  15:15 – 15:45 Türkiye-Ermenistan ilişkileri ve yapılabilecekler (Dr. Burcu GÜLTEKİN/ Avrupa Çalışmaları Merkezi)  
  §  15:45 – 16:05  İki kültür arasındaki benzerlikler, ortak yaşam alanı, ortak kültür öğeleri (Proje sorumlusu Pelin Baş ve Proje Sorumlusu Çiğdem Usta
     
§  16:05 – 16:30  Soru – Cevap 

19:00 – 21:00  TÜÖY etkinliği ve konuyla ilgili uzmanlarla yapılan röportajların sunumu 

5 Mayıs 2007 ( II.Gün) 

09:00 – 12:30    ÇALIŞTAYLAR İÇİN I. OTURUM: 

 • Çalıştaylarda tartışılacak konuların sunulması ve konular hakkında tartışmaların yapılması
 • Gelen öğrenci gruplarının tebliğlerini ve proje önerilerini sunuşu
 • Projelerin çalıştaylarda değerlendirilmesi ve yapılmalarına karar verilen projelerin seçilmesi

12:30 – 14:30   Öğle Yemeği 

14:30 – 18:00   ÇALIŞTAYLAR İÇİN II. OTURUM: 

 • Yapılmalarına karar verilen projeler için proje gruplarının oluşturulması
 • Bu projeler için izlenecek yol haritasına karar verilmesi
 • Projenin denetim mekanizmasının oluşturulması
 • Alınan kararların her çalıştay için farklı bir sonuç belgesinde toplanması

6 Mayıs 2007 (III.Gün) 

15:00 – 17:00   SON OTURUM 

 • Çalıştayların sonuçlarının açıklanması ve Sonuç Bildirgesi’nin okunması
 • Ortak iletişim için kurulan web sayfasının tanıtılması
 • Kapanış konuşması (Proje Baş Koordinatörü Emircan ÇELİK)