Խնդիրը ուրիշին ցաւը զգալն է

ԻՇԽԱՆ ԷՐՏԻՆՉ Նախորդ շաբ­թու վերջ հիւ­սի­սային Իրա­քի Կա­րէի շրջա­նին ուղղո­ւած զի­նեալ գոր­ծո­ղու­թե­նէն ետք ալե­կոծո­ւած է նաեւ քա­ղաքա­կան դաշ­տը։ Ինչպէս ծա­նօթ է թուրք բա­նակը ՓՔՔ-ի ձեռ­քին գտնո­ւող զի­նուոր, ոս­տի­կան կամ լրա­քաղու­թեան ծա­ռայու­թեան պաշ­տօ­նեայ 13 պա­տանդնե­րը փրկե­լու […]