Kozan mülkleri davasında süreç ilerliyor

[ A+ ] /[ A- ]

Lübnan Antilyas’taki Kilikya Katolikosluğu’nun Adana Kozan’daki tarihsel mülklerinin iadesi için başlattığı hukuk mücadelesinde yeni bir aşamaya gelindi. Davaya bakan Kozan 2. Hukuk Mahkemesi tahkikat aşamasına geçilmesine karar verdi.

Katolikosluk daha önce mülklerin iadesi için Anayasa Mahkemesi ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’ne başvurmuş ancak iç hukuk yollarının izlenmesi ihtiyacı oluşmuştu.

Bu amaçla Kozan’da dava açıldı. 30 Mart’ta gerçekleşen davada Kozan 2. Hukuk Mahkemesi ön inceleme aşamasının tamamlanıp tahkikat aşamasına geçilmesine hükmetti. Böylece dava mahkemece kabul edilmiş oldu. Bu aşamada taraflar yani Kilikya Katolikosluğu ve aleyhine dava açılan Kozan Belediyesi ve Hazine, kendi belgelerini ve delillerini mahkemeye sunacak.

Katolikosluk avukatı Cem Sofuoğlu, Agos’a duruşma hakkında bilgi verdi. Mahkemenin delilleri toplama kararı verdiğini söyleyen Sofuoğlu, Kozan Belediyesi ve Hazine’nin Katolikosluk için öne sürdüğü ‘tüzel kişiliği yoktur’, ‘yabancı kuruluştur. Teminat yatırsın’, ‘Dava ehliyeti yoktur. Dava hakkı yoktur’ ifadelerinin mahkeme tarafından dikkate alınmadığını ve bunun önemli bir gelişme olduğunu vurguladı.

Sofuoğlu, mahkemenin delillerin toplanması kararında Katolikosluğun taraf ehliyetini kabul ettiğini ve Katolikosluğu yabancı kuruluş olarak görmeyerek teminat yatırılmasına gerek görmediğini vurguladı.

Bir sonraki duruşma 6 Mayıs 2021’de yapılacak.

1915 Tehcir Kanunu uyarınca, Katolikosluk’un içinde yer aldığı bölge ve manastır boşaltılıp 13 Eylül 1915 çıkarılan Emval-i Metruke Kanunu’yla manastıra el konulmuştu. Katalikosluk, 1921-1930 arasında Halep-Beyrut-Şam-Zahle-Halep şehirleri arasında yer değiştirdi. Katolikosluk 1924 yılından itibarense Beyrut’un Antilyas bölgesinde faaliyetlerini sürdürüyor.

Kaynak: Agos