Nor Zartonk: Beyoğlu Üç Horan Seçiminde Genç Adayları Destekliyoruz!

[ A+ ] /[ A- ]

Beyoğlu Üç Horan Vakfı, Ermeni toplumunun kolektif kaynaklarının önemli bir kısmını ve bir okulu bünyesinde barındırıyor. Vakıf seçimlerinin on yılı aşkın süredir devlet tarafından engellenmesi, bu vakfın kontrolündeki kolektif mülklerin toplum yararına kullanılmasını da olanaksız hale getirdi. Bu kaynaklar ne yazık ki yıllardır yolsuzluklar ve keyfi kararlar ile anılan bir avuç azınlığın denetimden uzak tasarruflarına kaldı. Tüm bu nedenlerle, 25 Aralık 2022 tarihinde gerçekleşecek seçim Ermeni toplumu için özel bir öneme sahip.

Simon Çekem ve çevresindeki birkaç kişi, koltuklarını bırakmamak için her türlü çabayı sarf ediyor. Kuralların, mevcut yönetimin kontrolündeki tertip heyeti tarafından demokratik bir seçimi engellemek için bahane edildiği bir seçim tertibi izliyoruz. Seçim sandıklarının seçimlere katılımı engelleyecek kadar sınırlı bir çevreye konulması, aradan sıyrılır mıyım kaygısıyla alınan çarşaf liste seçim kararı ve kamuoyuna sunulan yönlendirici bir sıralamayla düzenlenmiş aday listesini bu bağlamda değerlendiriyoruz. Öyle görünüyor ki Simon Çekem yeniden yönetime girerek geçmiş dönemin hukuksuzuklarının ve kötü yönetiminin araştırılmasına engel olmaya çalışıyor.

Beyoğlu Vakfı elbette tek örnek değil. Diğer pek çok örnekte olduğu gibi tüm bu yaşananlar vakıflarımızın yönetim kurullarıyla güven değil, aksine bir güvensizlik ilişkisi kurmamız gerektiğine işaret ediyor. Her kim olursa olsun her daim sorgulamalı; şeffaflığı, katılımcılığı, demokrasiyi daha çok talep etmeliyiz. Zira bugün güvendiğimiz adaylar da yarın seçildikleri koltuklarda farklı insanlara dönüşebilirler.

Nor Zartonk olarak yönetim kurullarının asgari demokratik ilkelere bağlı, katılımcılığı ve şeffaflığı benimseyen kişilerden oluşmasını önemsiyoruz. Toplumumuzun karşı karşıya kaldığı hukuka aykırılıklar karşısında geçmişte susan ve hatta apaçık hak ihlallerine kılıf uyduranlar, kendi menfaatine olduğu için bunlara sessiz kalanlar yönetim kurullarında yer almamalı. Nitekim bu insanların yarın da vakıf yönetim kurullarını araçsallaştırmaları ve toplumun kaynaklarından veya konumlarından menfaat elde etmeye çalışmaları şaşırtıcı olmayacak.

Beyoğlu dahil hiçbir vakfın yönetim kurulu adayları arasında Nor Zartonk üyeleri bulunmuyor. Fakat toplumun farklı kesimlerinden birçok adayın bulunduğunu görmekten mutluluk duyuyoruz. Daha önce de ifade ettiğimiz gibi yönetim kurullarında toplum içerisinde temsil edilmeyen, iradeleri yok sayılan gençlerin ve kadınların çoğunlukta olmasını savunuyoruz. Üç Horan Vakfı seçimlerinde özellikle Larisa Ökke(asıl), Jan Azinyan(asıl), Roy Yontan(asıl) ve Aleks Can Çidem’in(yedek) yönetim kurulu adaylıklarını destekliyor, tüm dostlarımızı onlara oy vermeye davet ediyoruz.

Nor Zartonk / Նոր Զարթօնք