Մայիս 1.Դասակարգային Պայքարները

[ A+ ] /[ A- ]

Խորհրդային Հայաստանի 100-ամեակի ի պատիւ պիտի իրականացնենք երկու միջոցառում, որուն առաջինն է «Մայիս 1. Դասակարգային Պայքարները»։ Միջոցառումը տեղի պիտի ունենայ Մայիս 1 Հայաստանի ժամով՝ 21 ին։ (UTC +4)

Վիտէօ-Քոնֆերանսին կրնաք հետեւիլ Նոր Զարթօնքի ֆեյսպուքի կայքէջի միջոցով։

Զրուցավարներ՝ Ալեքսիս Քալք եւ Նորայր Օլկար
Ուղիղ սփռումին հետեւելու համար՝ www.facebook.com/norzartonk/live

Դասակարգային Պայքարի Ներկան՝ Հայաստանի Մէջ (հայերէն)

Դոկտ.Գայանե Այվազյան
Նահագահ՝ Մատենադարանի Աշխատողներու Արհմիութեան։

Դասակարգային Պայքարը՝ Օսմանեան Կայսրութեան Ուշ Շրջանին (թրքերէն)

Դոկտ. Ճան Նաճար
Ակադեմիկոս. իր գլխաւոր ուսումնասիրութեան նիւթերն են՝ Օսմանեան Կայսրութեան հասարակական եւ աշխատանքի պատմութիւնը։

Nor Zartonk / Նոր Զարթօնք