Maden Mühendisleri Odası: Soma’nın gerçek sorumluları hesap vermedi

[ A+ ] /[ A- ]

Manisa’nın Soma ilçesinde bulunan madende 13 Mayıs 2014’te gerçekleşen iş cinayetinde 301 kişi hayatını kaybetti. Soma Katliamı’na ilişkin açıklama yapan TMMOB Maden Mühendisleri Odası “Çalışma arkadaşlarımızın acılarını bugün halen yüreğimizde hissediyor ve ölümlerinin 7. yılında onları saygıyla anıyoruz” dedi.

10 yılda 1000’den fazla maden işçisi hayatını kaybetti

Katliam’dan 3 yıl önce yayımladıkları rapor ile Soma’da yaşanması olası bir faciaya işaret ettiklerini belirten odanın açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

Bizler “Bu son olsun, daha güvenli bir madencilik mümkün” derken, alınmayan önlemler başta Ermenek, Siirt ve Şırnak olmak üzere ülkemizin dört bir yanında maden emekçilerinin hayatlarına mal olmaya devam etti. Önlenebilir kazalar nedeniyle birer ikişer kaybettiğimiz arkadaşlarımızla son 10 yılda 1000’den fazla maden işçisini ve 16 maden mühendisi meslektaşımızı kaybettik.

TMMOB Maden Mühendisleri Odası olarak Soma’nın ardından geçen 7 yıl boyunca tüm gücümüzle facianın bütün süreçlerine dâhil olmaya çalıştık. Resmi kurumların talep ettiğimiz bilgileri vermemelerine rağmen, mesleki bilgi birikimimizle ve bilimin yol göstericiliğiyle raporlar yayımladık, dava süreçlerinin yakın takipçisi olduk ve kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi için çaba sarf ettik.

Ne nedenler değişti ne de gerçek sorumlular hesap verdi

O günleri hatırladığımızda; ülkemiz tarihinin bu en büyük maden faciası tüm kamuoyunun dikkatini çekmiş, ülkemizde madencilik sektörünün yapısal sorunlarını ve işçi sağlığı ve iş güvenliği mekanizmalarının ele alınması gerekliliğini ortaya çıkarmıştı. O günden bugüne pek çok tarafça sayısız çalışma yürütüldü. Hem maden mevzuatında, hem de işçi sağlığı ve iş güvenliği mevzuatında defalarca değişiklik yapıldı. Ama maalesef bugün ne Soma’da yaşanan facianın teknik nedenlerini ortaya çıkaran yapı değişti, ne de gerçek sorumluların yargı önüne çıkması sağlanabildi.

Bugün de, sorumluluğu sermayeden uzaklaştırmak için mühendisleri ve iş güvenliği uzmanlarını bir günah keçisi gibi görme anlayışı aynen devam ediyor. 7 yıl önce bugün kamuoyunun dikkatini çeken “dayıbaşılık” uygulamaları sürüyor. Sendikasızlaştırma ve taşeronlaşma, işçilerin işçi sağlığı ve iş güvenliğine katılımını imkânsız kılıyor. Oysa facialar ve kötü çalışma koşulları taşeronlaşmanın, sendikasızlaştırmanın, insan hayatının ve emeğin sermaye karşısında değersizleşmesinin, işçi sağlığı ve iş güvenliğini bir sorumluluk atma faaliyeti olarak görmenin doğal bir sonucu olarak ortaya çıkıyor.

Doğayla barışık ve insanın yaşam hakkına saygılı

İşte bu nedenlerle ne yazık ki Soma gibi büyük bir acıyı bir daha yaşamayacağımızı bugün dahi söyleyemiyoruz. Gözlerimiz kulaklarımız yine Soma’da, yine Afşin-Elbistan’da, yine Zonguldak’ta…

TMMOB Maden Mühendisleri Odası olarak bizler, yapılacak madencilik faaliyetlerinin bilim ve tekniğin ışığında, doğayla barışık ve insanın yaşam hakkına saygılı bir biçimde yapılması gerektiğini savunuyoruz. Dünyadaki örneklerden, Soma ve benzer nice faciaların önlenebileceğini ve madenciliğin çok daha güvenli bir şekilde yapılabileceğini biliyoruz.

Üzerinden geçen 7 yıl sonra da acımıza atılan tekmeyi unutmuyoruz. Soma için adalet istemeye, taşeronlaşmaya ve sendikasızlaşmaya karşı çıkmaya devam ediyoruz.

Kaynak: Sendika.org