301 Kaldırılsın, Irkçılar Yargılansın!

[ A+ ] /[ A- ]

Basına ve kamuoyuna,

”Türklüğü aşağıladıkları” gerekçesiyle yargılanan Agos Gazetesi Yazı İşleri Müdürü Arat Dink ve İmtiyaz Sahibi Serkis Seropyan Şişli 2. Asliye Ceza Mahkemesi’ndeki duruşmada 1’er yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Bu karar pek çok açıdan eleştiriye açıktır. Birincisi, davaya konu olan haberi ulusal gazete ve televizyonların pek çoğu da yayınlamışken Agos dışında bir yayın organına dava açılmaması açık bir ayrımcılıktır. Agos’a verilen ceza ayrımcılık yasağının da ihlalidir.

Karar özetinde “… Türk milletine soykırım isnat eden haber yayınladıkları mahkemece sabit görüldüğünden sanıkların ayrı ayrı kişilikleri, eylemlerin özellikleri dikkate alınarak TCK 301/1 maddesi uyarınca…” şeklinde bir ifade yer almaktadır. Bu ifade içinde geçen “kişilikleri”nin dikkate alınması ibaresi bu yurttaşların Ermeni kimliklerinden dolayı cezalandırıldığı şüphesi yaratmaktadır. Bu da ikinci kez ayrımcılık yapıldığına dair bir işarettir. Eğer durum bunun aksi ise mahkeme bu ifadenin anlamını ve gerekçesini derhal açıklamalıdır.

Verilen cezalar ayrıca basın özgürlüğüne vurulan bir darbedir. Çünkü herhangi bir haberin kamuoyuna basın yoluyla duyurulması önünde yasal bir engel yoktur. Bu kararla benzer durumlarda basına büyük bir baskı uygulanmasının yolu açılmış olacaktır. Düşünce ve ifade özgürlüğü artık daha büyük basınç altında kalacaktır.

Bir hukuk skandalına dönüşen bu davada verilen karar Türkiye’nin imzacısı olduğu uluslararası sözleşmelere de aykırıdır. Açıkça ayrımcılık yapıldığı kuşkusu uyandıran bu kararla halkın bir kesimine karşı kin ve düşmanlık yaratılabileceği ortadadır.

En yetkili ağızlardan yapılan “301 konusunda uygulamaları görelim” açıklamalarının doğal sonucu budur. İnsanlarımız arasında ayrımcılığa yol açan, ifade özgürlüğümüzün önüne set çeken çağdışı TCK 301. Madde derhal kaldırılmalı, bu madde ile yargılanan tüm insanlarımızın mağduriyetleri giderilmelidir. Toplumsal barış ve huzurun sağlanması ayrımcılıktan değil her alanda eşitlikten geçer.

301 Kaldırılsın, Irkçılar Yargılansın!

Irkçılığa ve Milliyetçiliğe
DurDe Girişimi