HDP milletvekili Garo Paylan’dan TBMM’ye kanun teklifi

HDP milletvekili Garo Paylan, “Ermeni Soykırımı’nın 107. yılında; ‘Ermeni Soykırımı’nın tanınması, sorumluların belirlenmesi; Soykırım’da sorumluluğu bulunan kişilerin isimlerinin kamusal alanlardan kaldırılıp, yerlerine Soykırım’a karşı duran kamu görevlilerinin isimlerinin verilmesi; mağdurlara ve aile üyelerine Türkiye Cumhuriyeti […]

‘Ermeni Soykırımı’ ve ‘Kürdistan’ ifadelerinin suç olmadığı kabul edildi

Diyarbakır Barosu yöneticilerinin TCK 301’inci maddeden yargılandığı davada mahkemenin verdiği beraat kararları ile ‘Ermeni Soykırımı’ ve ‘Kürdistan’ demenin suç olmadığı kabul edildi. Türkiye’de bir “ilk” olarak Diyarbakır Barosu yöneticilerinin TCK 301’inci maddeden yargılandığı davada mahkeme, […]

Անտեսուած է Այսել Թուղլուքի հիւանդութիւնը

Արդա­րադա­տաան Բժշկու­թիւնը ան­տե­սեց քաղ­բանտար­կեալ Այ­սել Թուղլու­քի հի­ւան­դութիւ­նը եւ յանձնա­րարեց բան­տարկու­թեան շա­րու­նա­կուի­լը։ Ժո­ղով­րուրդնե­րու Ժո­ղովրդա­վարու­թեան Կու­սակցու­թեան խումբ մը պատ­գա­մաւոր­ներ կը դա­տուին Քո­պանի խո­րագ­րել հար­ցաքննու­թեան շրջա­նակով։ Այ­սել Թուղլուք այդ թղթած­րա­րի բեր­մամբ ձեր­բա­կալո­ւած է եւ հետզհե­տէ կը դժուարա­նայ բան­տի […]

Migros’ta direniş kazandı!

Migros Depo işçilerinin direnişi sürerken Haluk Levent, Twitter hesabından işçiler için şirketle arabuluculuk yaptığını ve tarafların anlaştığını duyurdu. DGD-Sen, yaptığı açıklamada direnişin kazanımla sonuçlandığını ancak detayların daha sonra paylaşılacağı duyuruldu Migros Depo işçilerinin direnişi sürerken […]

Թուրքիա կը սպառնայ Հայկական Մշակութային Ժառանգին

Մէկ տա­րուայ ըն­թացքին Թուրքիոյ փոք­րա­մաս­նութիւննե­րը եւ փախստա­կան­նե­­­րը կը շա­­րու­­նա­­­կեն տա­­ռապիլ մար­­դու իրա­­ւունքնե­­րու խախ­­տումնե­­րէն, ատե­­լու­­թեան հրահ­­րումէն եւ յար­­ձա­­­կումնե­­րէն, կը տե­­ղեկաց­­նէ Stockholm center for freedom-ի զե­­կոյ­­ցը։ Նա­­խագահ Էր­­տո­­­ղանը եւ անոր գլխա­­ւոր դաշ­­նա­­­կից։ Ազ­­գայնա­­կան Շար­­ժում կու­­սակցու­­թեան առաջ­­նորդ Տեւ­­լեթ […]