Erdoğan ve AKP Aklını “Deport” Etmenin Tam Zamanı!

[ A+ ] /[ A- ]

erdogan

Avrupa Parlamentosu’nda (AP) kabul edilen, Avrupa ülkeleri ve Türkiye’yi 1915 Ermeni Soykırımı’nı resmen tanımaya davet eden tasarının yasalaşmasının peşi sıra Cumhurbaşkanı Erdoğan yaptığı açıklamalarla Ermeni düşmanlığını körüklerken, devletin inkar siyasetini sürdüreceğini bir kez daha ortaya koydu. “Vatandaş olmayanları deport edebilirdik ama etmiyoruz.” diyerek bir kez daha dünyada Soykırım’ın tanınması için verilen mücadeleler karşısında, Türkiye’deki Ermenileri sınır dışı etmekle tehdit etti. Ermeni halkının katledilerek ve tehcire tâbi tutularak topyekûn anayurdundan kopartılmasıyla, maddi ve kültürel varlığının gasp edilerek Türkiye ulus-devletinin sermaye birikiminin sağlanması amacıyla gerçekleştirilen Ermeni Soykırımı’nın 100. yılına girdiğimiz bu günlerde, 1915’te direnerek, kaçarak o veya bu şekilde hayatta kalmayı başaran, anayurtlarında kalabilen veya dünyanın dört bir yanına savrulan Ermenilerin adalet mücadelesi sürüyor.

Bunun karşısında ise Türkiye ulus-devletinin kurucu eyleminin, Ermeni Soykırımı’nın “başarısının” korunmasını sağlayan mutlak şart olan inkar siyaseti, Ermeni düşmanlığı üzerinden her gün kendisini yeniden üretiyor. Fransa’da soykırımların inkarını suça konu eden yasa tasarısının gündemde olduğu 2011 yılında da “100 bin Ermeni’yi sınır dışı edebiliriz.” diyen Erdoğan, gerek gündemi saptırmak gerekse kendi oyunu koruyabilmek için toplumu kutuplaştırmaktan ve Ermeni düşmanlığını pompalamaktan geri durmuyor.

“Affedersiniz” Ermeniler olarak biliyoruz ki, tıpkı Hrant Dink’in dediği gibi, Ermeni Soykırımı ile yüzleşmenin sağlanması yalnızca bu ülkenin demokratikleşmesiyle mümkündür. 7 Haziran seçimleri öncesinde kendi oyunu koruyabilmek için toplumu kutuplaştırmaktan, Ermeni düşmanlığını pompalamaktan geri durmayan Erdoğan ve AKP aklını hem sokakta hem de sandıkta “deport” etmenin şimdi tam zamanıdır.

Tüm halklardan emekçilere çağrımızdır: Adil bir gelecek, toplumsal bir barış için geçmiş ile yüzleşmemiz gerekmekte. Suçun ödüllendirildiği ve yapanın yanına kar bırakıldığı bir ülkede adaletten de eşitlikten de söz edemeyiz.

NOR ZARTONK / ՆՈՐ ԶԱՐԹՕՆՔ