Ermenistan Türkiye’ye karşı AİHM’e dava başvurusunda bulundu

[ A+ ] /[ A- ]

Şikayet başvurusunda Türkiye’nin Azerbaycan güçlerine silahlı yardım yaparak insan hakları ihlalinde bulunduğu, Suriye’den bölgeye savaşçı taşıdığı belirtildi.

AİHM, öncelikle söz konusu başvurunun incelenmeye alınıp alınmaması için karar verecek. Dava kabul edilirse, Türkiye’nin Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’ni ihlal edip-etmediğine bakılacak.

Ermenistan ve Azerbaycan karşılıklı olarak birbirleri aleyhine de başvuruda bulunmuştu. AİHM’in ilgili dairesi, son olarak Mart ayında bu davalara 17 yargıçtan oluşan Büyük Daire’nin bakması için kendi hakkından feragat etmişti.

Ermenistan, Azerbaycan’ın son savaşı başlatmasının hemen ardından Azerbaycan ve Türkiye için AİHM’in geçici önlem alması talebinde bulunmuştu.

AİHM Türkiye dahil olmak üzere çatışmaya doğrudan veya dolaylı olarak dahil olan tüm devletleri, sivillerin Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nden doğan haklarının ihlaline katkıda bulunacak eylemlerden kaçınmaya çağırmıştı.

AP’de Türkiye eleştirildi

Bu arada Avrupa Parlamentosu’nun 19 Mayıs tarihindeki oturumunda Türkiye ile ilgili rapor sunuldu. Ermenistan Brüksel Büyükelçiliği’nden aktarılan bilgilere göre raporda Türkiye’ye Ermeni karşıtı propaganda gerçekleştirmekten ve nefret söylemlerinden vazgeçme, Ermeni kültürüne saygıyla davranma çağrısı yapıldı.

Aynı paylaşıma göre, Türkiye, askeri operasyonları durdurma ve AGİT Minsk Grubu Eşbaşkanları bünyesinde barışçıl müzakerelere geri dönme çağrılarına rağmen, Azerbaycan’ın askeri operasyonlarını desteklediğinden dolayı eleştirildi.

Kaynak: Agos