HDK-Almanya Soykırım Konferansı düzenledi

[ A+ ] /[ A- ]

Elif Sonzamancı – Pirha.net

‘1915’ten günümüze Soykırımlara Hayır’ konferansında Mehmet Bayrak, George Aryo, Alexis Kalk, Ali Mitil, Faysal Sarıyıldız ve Şükran Sincar katıldı.

Konferansta açılış konuşmasını Mahmut Şakar yaptı. Açılış konuşmasının ardından sanatçı Mehmet Akbaş küçük bir dinleti verdi.

Moderatörlüğü Elif Sonzamancı tarafından yapılan konferansın ilk oturumunda soykırım tarihi ele alındı.

“SOYKIRIMLAR HALA SONLANDIRILMADI”

Nor-Zartonk Avrupa Temsilcisi Alex Kalk konuşmasına soykırım tanımını anlatarak başladı. Ermeni soykırımın tarihini aktaran Kalk , Ermeni ve Süryani soykırımının birlikte ele alınması gerektiğini söyledi. Soykırım politikalarının bugüne kadar sürdüğünü kaydeden Alex Kalk, ”Soykırımın uluslararası arenada hala tartışılmasının nedeni  ‘hala sonlandırılmamış bir siyasi faaliyet’ olmasından dolayı.  Bu politikaları uygulayan tekçi, soykırımcı zihniyetin hala Türkiye’de egemen olmasından dolayı gündeme gelmesi de engelleniyor’’ dedi.

Ermeni soykırımı başladığında bir tarafta Ermenilere yardım edenlerin, diğer tarafta da onları katledenlerin olduğuna dikkat çeken Kalk, ”Çok nadir de olsa bir takım Osmanlı bürokratlarından bu kararları uygulamak istemeyenler çıkıyor. Dersim yöresinde Ermenileri koruyan Alevi Kürtler var. Yine Sincar bölgesinde de Ezidiler, soykırımda kurtulanları koruyorlar. Diğer tarafta katledenler var. Aşiretler, Hamidiye Alayları’nda olduğu gibi. Bu suç ortaklığı 1915’te kalmıyor. Bugüne kadar nesilden nesile devam ediyor. Bu insanlar suç işledikleri bölgelerde mal, mülkü bir şekilde pay ediyor. Hatta bu paylaşım için komisyonlar kuruluyor. Bu insanlardan nüfuzlu olanlar daha fazla pay alıyorlar” dedi.

“MÜSLÜMAN OLMAYANLARA ÖN YARGILAR DEVAM EDİYOR”

Tarihte Süryani soykırımına değinen George Aryo ise, “Siyasi bir örgütlememiz olmadığı halde bazı yerlerde öz direnişler oluyor. Bagok’un dağ köylerinde ve İdil’de direnişler vardı. Maalesef direnişlere rağmen katledildik ve katliamlar hala devam ediyor. DAİŞ’in çıkışıyla beraber halkımıza yönelim oldu’’ şeklinde konuştu.

Aryo ayrıca Süryanilerin Hristiyan oldukları için katledildiklerini kaydetti. Soykırımdan geri kalanların müslümanlaştırıldığını ifade eden Aryo, “Askerde bir çoğu zorla sünnet ediliyor. Günümüzde bu Süryanilerin müslümandan daha müslüman oldukları gerçeği var. Kutlu Doğum haftasına gidenler, ön plana çıkanlar, o dönemde katliamdan kurtulanlar. Dünyanın dört bir yanına dağılanlar da maalesef asimile oldu’’ diye konuştu.

Erdoğan’ın darbe sonrası kaçma teklifi karşısında ‘benim vatan topraklarında ölmem varken, ben gidip gavur topraklarında, orada esir hayatı yaşayamam.” sözlerini hatırlatan Aryo, müslüman olmayanlara hala ön yargıların olduğunu,  hala insan yerine konulmadığını belirtti.

“TÜRK-İSLAM POLİTİKASIYLA HALKLAR KATLEDİLİYOR”

Araştırmacı Yazar Mehmet Bayrak ise sınıfsal açıdan emekçiler, ulusal planda Kürtler ve diğer azınlıklar, inançsal planda Aleviler başta olmak üzere, Hanefilik dışındaki diğer inançların görmezlikten gelindiğine dikkat çekerek,  “Buna bağlı olarak demokratik haklar ret ve inkâr edilirken, özellikle 19. yüzyılın son çeyreğinden bu yana sistematik bir etno-dinsel arındırma, İttihat ve Terakki yönetiminden bu yana ise tek tipleştirme ve Türk-İslamlaştırma politikası çerçevesinde kültürel, inançsal ve fiziki yöntemlerle katledilmektedir’’ dedi.

Türk Devleti‘nin resmi ideolojisinin Türk-İslam sentezi olduğuna vurgu yapan Bayrak, “Türklük adına Türk ırkçılığı, İslâmlık adına bir Sünni mezhep olan Hanefilik temel alınarak oluşturulan bir devlet Müslümanlığı devlet ideolojisinde başat kılınmış, ulusal, inançsal ve kültürel alandaki diğer tarihsel ve toplumsal gerçeklikler ret ve inkâr edilmiştir. Bu anlayışın doğal sonucu olarak da, Türk ve Hanefi kitle dışındakiler çağdaş demokratik haklardan yararlandırılmamışlardır’’ diye konuştu.

“SOYKIRIMLARDA AVRUPA’NIN ROLÜ AÇIĞA ÇIKARILMALI”

Soykırımın güncelliğinin tartışıldığı ikinci oturumda ilk sözü HDP Milletvekili Faysal Sarıyıldız aldı. Sarıyıldız şahit olduğu vahşetler hakkında şunları belirtti:

“Bir toplumun, grubun, inancın yaşam alanını tüketmek dahi soykırımdır. Mesela 2009 yılında Kürt siyasal hareketine karşı yine bir kırım yaşandı. Biz siyasal soykırım olarak tanımladık. Tartışılması gereken bir anlayış var ve soykırım hala yaşanıyor. Kürtlere yapılmış soykırım, daha zamana yayılmış bir soykırım. Daha sonra yöntemlerini değiştirdiler. Son dönemlerde yaşananlar korkunç. Cizre’de insanları diri diri yaktılar. Yüz yıllık bir geleneği devam ettirdiler.’’

Tarihte kadın kırımına değinen Şükran Sincar da, tarih boyunca kadının iradesine el konulduğunu söyledi. Mitolojiden örnekler de veren Sincar, kadının günümüzde sadece az gelişmiş coğrafyalarda değil, aynı zamanda Avrupa gibi modern toplumlar da da şiddet gördüğüne dikkat çekti. AKP döneminde yaşanan kadın katliamlarına da vurgu yapan Sincar, AKP iktidarı döneminde şiddetin meşrulaştırıldığını dile getirdi.

HDK-Almanya Eş Sözcüsü Ali Mitil ise Avrupa devletlerinin coğrafyamızda  yaşanan katliamlardaki rolünü açığa çıkarmak gerektiğini belirterek, soykırım mağdurlarıyla buluşmak gerektiğini söyledi. Mitil, bu kadar zulmün üstüne bir iktidar kurulamayacağını ifade ederek, toplumsal barış içinde demokratik bir ülke temennisini dile getirdi.